[TOÀN QUỐC] Topic tháng 09/2016 - Montblanc, Dupont, Cartier, Parker, Pilot

Các thớt khác của Nghiêm Trung Vũ Lịch sử giao dịch của Nghiêm Trung Vũ (0)

Nghiêm Trung Vũ

GẮN KẾT
MS1619 : Bút máy Platinum 3776 Century Nice Lilas Pink 14K F (Made in Japan) - Tổng thể bút là hàng đã qua sử dụng, ở tình trạng 99%, bút kèm hộp và đang hoạt động tốt. Giá giao lưu : 3.000.000 VND.
Platinum-3776-Century-Nice-Lilas-Pink-1.jpg Platinum-3776-Century-Nice-Lilas-Pink-2.jpg Platinum-3776-Century-Nice-Lilas-Pink-4.jpg Platinum-3776-Century-Nice-Lilas-Pink-5.jpg Platinum-3776-Century-Nice-Lilas-Pink-3.jpg
MS1620 : Bút bi nước Waterman Laureat Blue Marble GT Rollerball Pen (Made in France) - Tổng thể bút là hàng đã qua sử dụng, ở tình trạng còn khá đẹp, vỏ bút có vết xước răm, cài bút có các chấm oxi hoá màu đen rất nhỏ. Giá giao lưu : 700.000 VND.
Waterman-Laureat-Blue-Marble-GT-Rollerball-Pen-1.jpg Waterman-Laureat-Blue-Marble-GT-Rollerball-Pen-2.jpg Waterman-Laureat-Blue-Marble-GT-Rollerball-Pen-3.jpg Waterman-Laureat-Blue-Marble-GT-Rollerball-Pen-4.jpg Waterman-Laureat-Blue-Marble-GT-Rollerball-Pen-5.jpg
MS1621 : Bút máy Waterman Phileas Green Black GT Steel M (Made in France) - Bút là hàng NOS (New Old Stock) chưa qua sử dụng. Giá giao lưu : 900.000 VND.
Waterman-Phileas-Green-Black-1.jpg Waterman-Phileas-Green-Black-2.jpg Waterman-Phileas-Green-Black-3.jpg Waterman-Phileas-Green-Black-4.jpg Waterman-Phileas-Green-Black-5.jpg
MS1622 : Bút máy Montblanc Meisterstuck 149 Classic Black Resin 14K M (Made in Germany) - Tổng thể bút là hàng đã qua sử dụng, ở tình trạng 98%, bút không kèm hộp và đang hoạt động tốt. Giá giao lưu : 10.500.000 VND.
Montblanc-Meisterstuck-149-Classic-Black-Resin-1.jpg Montblanc-Meisterstuck-149-Classic-Black-Resin-2.jpg Montblanc-Meisterstuck-149-Classic-Black-Resin-3.jpg Montblanc-Meisterstuck-149-Classic-Black-Resin-4.jpg Montblanc-Meisterstuck-149-Classic-Black-Resin-5.jpg
Còn tiếp...
 

Nghiêm Trung Vũ

GẮN KẾT
MS1623 : Bút máy Parker Duofold Lady Burgundy 14K F (Made in England) - Tổng thể bút là hàng đã qua sử dụng, ở tình trạng đẹp 98% so với tuổi đời, bút không kèm hộp và đang hoạt động tốt. Giá giao lưu : 2.500.000 VND.
Parker-Duofold-Lady-Burgundy-1.jpg Parker-Duofold-Lady-Burgundy-2.jpg Parker-Duofold-Lady-Burgundy-3.jpg Parker-Duofold-Lady-Burgundy-4.jpg Parker-Duofold-Lady-Burgundy-5.jpg
MS1624 : Bút bi Montblanc Meisterstuck 164 Classic Black Resin Ballpoint Pen (Made in Germany) - Tổng thể bút là hàng đã qua sử dụng, ở tình trạng 95% (ring cài có một số chỗ bị phai màu), bút không kèm hộp và đang hoạt động tốt. Giá giao lưu : 2.500.000 VND.
Montblanc-Meisterstuck-164-Classic-Black-Resin-Ballpoint-Pen-1.jpg Montblanc-Meisterstuck-164-Classic-Black-Resin-Ballpoint-Pen-2.jpg Montblanc-Meisterstuck-164-Classic-Black-Resin-Ballpoint-Pen-3.jpg Montblanc-Meisterstuck-164-Classic-Black-Resin-Ballpoint-Pen-4.jpg Montblanc-Meisterstuck-164-Classic-Black-Resin-Ballpoint-Pen-5.jpg
MS1625 : Bút máy Parker Duofold Slimfold Burgundy 14K F (Made in England) - Tổng thể bút là hàng đã qua sử dụng, ở tình trạng 97% so với tuổi đời, bút không kèm hộp và đang hoạt động tốt. Giá giao lưu : 2.500.000 VND.
Parker-Duofold-Slimfold-Burgundy-1.jpg Parker-Duofold-Slimfold-Burgundy-2.jpg Parker-Duofold-Slimfold-Burgundy-3.jpg Parker-Duofold-Slimfold-Burgundy-4.jpg Parker-Duofold-Slimfold-Burgundy-5.jpg
MS1626 : Bút máy Pilot Custom 743 Black 14K SFM (Made in Japan) - Bút là hàng new fullbox. Giá giao lưu : 4.500.000 VND.
Pilot-Custom-743-Black-1.jpg Pilot-Custom-743-Black-3.jpg Pilot-Custom-743-Black-5.jpg Pilot-Custom-743-Black-2.jpg Pilot-Custom-743-Black-6.jpg
Còn tiếp...
 

Nghiêm Trung Vũ

GẮN KẾT
MS1627 : Bút máy Lamy 2000 Matte Black 14K F (Made in Germany) - Bút là hàng NOS (New Old Stock) và kèm hộp. Giá giao lưu : 3.500.000 VND.
Lamy-2000-Matte-Black-1.jpg Lamy-2000-Matte-Black-2.jpg Lamy-2000-Matte-Black-4.jpg Lamy-2000-Matte-Black-5.jpg Lamy-2000-Matte-Black-3.jpg
MS1628 : Bút máy Pilot Custom 74 2016 Limited Edition Blue Navy 14K M (Made in Japan) - Bút là hàng NOS (New Old Stock) và kèm hộp. Giá giao lưu : 3.000.000 VND.
Pilot-Custom-74-2016-Limited-Edition-Blue-Navy-2.jpg Pilot-Custom-74-2016-Limited-Edition-Blue-Navy-3.jpg Pilot-Custom-74-2016-Limited-Edition-Blue-Navy-4.jpg Pilot-Custom-74-2016-Limited-Edition-Blue-Navy-5.jpg Pilot-Custom-74-2016-Limited-Edition-Blue-Navy-6.jpg
MS1629 : Bút máy Parker 51 Aerometric Gray Barrel & Gold Filled Cap 14K F (Made in USA) - Bút là hàng NOS (New Old Stock) và kèm hộp. Giá giao lưu : 5.000.000 VND.
Parker-51-Aerometric-Gray-Barrel-Gold-Filled-Cap-2.jpg Parker-51-Aerometric-Gray-Barrel-Gold-Filled-Cap-3.jpg Parker-51-Aerometric-Gray-Barrel-Gold-Filled-Cap-4.jpg Parker-51-Aerometric-Gray-Barrel-Gold-Filled-Cap-5.jpg Parker-51-Aerometric-Gray-Barrel-Gold-Filled-Cap-6.jpg
MS1630 : Bút máy Montblanc Meisterstuck 146 Classic Black Resin 14K EF (Made in Germany) - Tổng thể bút là hàng đã qua sử dụng, ở tình trạng 99%, bút kèm hộp và đang hoạt động tốt. Giá giao lưu : 6.500.000 VND.
Montblanc-Meisterstuck-146-Classic-Black-Resin-1.jpg Montblanc-Meisterstuck-146-Classic-Black-Resin-2.jpg Montblanc-Meisterstuck-146-Classic-Black-Resin-3.jpg Montblanc-Meisterstuck-146-Classic-Black-Resin-4.jpg Montblanc-Meisterstuck-146-Classic-Black-Resin-5.jpg
Còn tiếp...
 

Nghiêm Trung Vũ

GẮN KẾT
MS1631 : Bút bi xoay Dunhill Gemline Gold Plated Barley Pattern Ballpoint Pen (Made in Germany). Giá giao lưu : 2.500.000 VND.
Dunhill-Gemline-Gold-Plated-Barley-Pattern-Ballpoint-Pen-1.jpg Dunhill-Gemline-Gold-Plated-Barley-Pattern-Ballpoint-Pen-2.jpg Dunhill-Gemline-Gold-Plated-Barley-Pattern-Ballpoint-Pen-3.jpg Dunhill-Gemline-Gold-Plated-Barley-Pattern-Ballpoint-Pen-4.jpg Dunhill-Gemline-Gold-Plated-Barley-Pattern-Ballpoint-Pen-6.jpg
MS1632 : Bút máy Pilot Justus 95 Stripe Black 14K M (Made in Japan) - Bút là hàng new fullbox. Giá giao lưu : 6.000.000 VND.
Pilot-Justus-95-Stripe-Black-2.jpg Pilot-Justus-95-Stripe-Black-3.jpg Pilot-Justus-95-Stripe-Black-4.jpg Pilot-Justus-95-Stripe-Black-5.jpg Pilot-Justus-95-Stripe-Black-8.jpg
MS1633 : Bao da Montblanc Leather 3 Pen Pouch Clasp (Made in W-Germany) - Tổng thể bao da là hàng đã qua sử dụng, ở tình trạng còn rất đẹp. Giá giao lưu : 1.200.000 VND.
Montblanc-Leather-3-Pen-Pouch-Clasp-1.jpg Montblanc-Leather-3-Pen-Pouch-Clasp-3.jpg Montblanc-Leather-3-Pen-Pouch-Clasp-4.jpg Montblanc-Leather-3-Pen-Pouch-Clasp-5.jpg Montblanc-Leather-3-Pen-Pouch-Clasp-7.jpg
MS1634 : Bút máy S.T. Dupont Classic Sterling Silver 18K M (Made in France) - Tổng thể bút là hàng đã qua sử dụng, ở tình trạng 95% (vỏ ngoài có vết xước răm theo thời gian), bút không kèm hộp và đang hoạt động tốt. Giá giao lưu : 3.500.000 VND.
ST-Dupont-Classic-Sterling-Silver-1.jpg ST-Dupont-Classic-Sterling-Silver-2.jpg ST-Dupont-Classic-Sterling-Silver-3.jpg ST-Dupont-Classic-Sterling-Silver-4.jpg ST-Dupont-Classic-Sterling-Silver-5.jpg
Còn tiếp...
 

Nghiêm Trung Vũ

GẮN KẾT
MS1635 : Bút máy Pilot Elite Custom Black 14K F (Made in Japan) - Tổng thể bút là hàng đã qua sử dụng, ở tình trạng đẹp 98%, bút không kèm hộp và đang hoạt động tốt. Giá giao lưu : 1.300.000 VND.
Pilot-Elite-Custom-Black-1.jpg Pilot-Elite-Custom-Black-2.jpg Pilot-Elite-Custom-Black-3.jpg Pilot-Elite-Custom-Black-4.jpg Pilot-Elite-Custom-Black-6.jpg
MS1636 : Bút máy Parker 51 Aerometric Dark Burgundy & Lustraloy Cap 14K F (Made in USA) - Tổng thể bút là hàng đã qua sử dụng, ở tình trạng 98% so với tuổi đời, bút không kèm hộp và đang hoạt động tốt. Giá giao lưu : 2.500.000 VND.
Parker-51-Aerometric-Dark-Burgundy-Lustraloy-Cap-1.jpg Parker-51-Aerometric-Dark-Burgundy-Lustraloy-Cap-2.jpg Parker-51-Aerometric-Dark-Burgundy-Lustraloy-Cap-3.jpg Parker-51-Aerometric-Dark-Burgundy-Lustraloy-Cap-4.jpg Parker-51-Aerometric-Dark-Burgundy-Lustraloy-Cap-5.jpg
MS1637 : Bút máy Parker 45 Stainless Steel Cap & Grey 14K X (Made in USA) - Tổng thể bút là hàng đã qua sử dụng, ở tình trạng 98%, bút không kèm hộp và đang hoạt động tốt. Giá giao lưu : 750.000 VND
Parker-45-Stainless-Steel-Cap-Grey-1.jpg Parker-45-Stainless-Steel-Cap-Grey-2.jpg Parker-45-Stainless-Steel-Cap-Grey-3.jpg Parker-45-Stainless-Steel-Cap-Grey-4.jpg Parker-45-Stainless-Steel-Cap-Grey-6.jpg
MS1638 : Bút máy Montegrappa Reminiscence 925 Sterling Silver Vermeil Gold 18K F (Made in Italy) - Tổng thể bút là hàng đã qua sử dụng, ở tình trạng 95% so với tuổi đời, bút không kèm hộp và đang hoạt động tốt. Giá giao lưu : 9.000.000 VND.
Montegrappa-Reminiscence-925-Sterling-Silver-Vermeil-Gold-1.jpg Montegrappa-Reminiscence-925-Sterling-Silver-Vermeil-Gold-2.jpg Montegrappa-Reminiscence-925-Sterling-Silver-Vermeil-Gold-3.jpg Montegrappa-Reminiscence-925-Sterling-Silver-Vermeil-Gold-5.jpg Montegrappa-Reminiscence-925-Sterling-Silver-Vermeil-Gold-6.jpg
Còn tiếp...
 

Nghiêm Trung Vũ

GẮN KẾT
MS1639 : Bút máy Parker 45 Stainless Steel Cap & Red 14K X (Made in USA) - Tổng thể bút là hàng đã qua sử dụng, ở tình trạng 95% (vỏ ngoài có vết xước răm nhẹ), bút không kèm hộp và đang hoạt động tốt. Giá giao lưu : 600.000 VND.
Parker-45-Stainless-Steel-Cap-Red-1.jpg Parker-45-Stainless-Steel-Cap-Red-2.jpg Parker-45-Stainless-Steel-Cap-Red-3.jpg Parker-45-Stainless-Steel-Cap-Red-4.jpg
MS1640 : Bút máy Montblanc Boheme Bleu 14K M (Made in Germany) - Tổng thể bút là hàng NOS (New Old Stock) và fullbox. Giá giao lưu : 11.000.000 VND
Montblanc-Boheme-Bleu-1.jpg Montblanc-Boheme-Bleu-2.jpg Montblanc-Boheme-Bleu-3.jpg Montblanc-Boheme-Bleu-5.jpg Montblanc-Boheme-Bleu-4.jpg Montblanc-Boheme-Bleu-6.jpg
MS1641 : Bút máy Parker 51 Aerometric Burgundy & Gold Filled Cap 14K F (Made in USA) - Tổng thể bút là hàng đã qua sử dụng, ở tình trạng 98% so với tuổi đời, bút không kèm hộp và đang hoạt động tốt. Giá giao lưu : 3.500.000 VND.
Parker-51-Aerometric-Burgundy-Gold-Filled-Cap-1.jpg Parker-51-Aerometric-Burgundy-Gold-Filled-Cap-3.jpg Parker-51-Aerometric-Burgundy-Gold-Filled-Cap-4.jpg Parker-51-Aerometric-Burgundy-Gold-Filled-Cap-5.jpg Parker-51-Aerometric-Burgundy-Gold-Filled-Cap-2.jpg
MS1642 : Bút máy Lamy Safari Line Friends Brown Special Edition Steel EF (Made in Germany) - Set bút là hàng new 100%. Giá giao lưu : 2.500.000 VND.
Lamy-Safari-Line-Friends-Brown-Special-Edition-2.jpg Lamy-Safari-Line-Friends-Brown-Special-Edition-1.jpg Lamy-Safari-Line-Friends-Brown-Special-Edition-3.jpg Lamy-Safari-Line-Friends-Brown-Special-Edition-4.jpg Lamy-Safari-Line-Friends-Brown-Special-Edition-5.jpg
Còn tiếp...
 

Nghiêm Trung Vũ

GẮN KẾT
MS1643 : Bút máy Burberry Navy Blue 14K F (Made in Japan) - Bút là hàng NOS (New Old Stock) và fullbox. Giá giao lưu : 2.800.000 VND.
Burberry-Navy-Blue-1.jpg Burberry-Navy-Blue-2.jpg Burberry-Navy-Blue-3.jpg Burberry-Navy-Blue-4.jpg Burberry-Navy-Blue-5.jpg
MS1644 : Bút máy S.T.Dupont Liberte White Pearl Lacquer 14K M (Made in France) - Bút là hàng NOS (New Old Stock) và fullbox. Giá giao lưu : 7.500.000 VND.
ST-Dupont-Liberte-White-Pearl-Lacquer-1.jpg ST-Dupont-Liberte-White-Pearl-Lacquer-2.jpg ST-Dupont-Liberte-White-Pearl-Lacquer-3.jpg ST-Dupont-Liberte-White-Pearl-Lacquer-4.jpg ST-Dupont-Liberte-White-Pearl-Lacquer-6.jpg
MS1645 : Bút máy Montblanc Meisterstuck 146 Classic Black Resin 14K F (Made in Germany) - Tổng thể bút là hàng đã qua sử dụng, ở tình trạng 99%, bút kèm hộp và đang hoạt động tốt. Giá giao lưu : 6.000.000 VND.
Montblanc-Meisterstuck-146-Classic-Black-Resin-1.jpg Montblanc-Meisterstuck-146-Classic-Black-Resin-2.jpg Montblanc-Meisterstuck-146-Classic-Black-Resin-4.jpg Montblanc-Meisterstuck-146-Classic-Black-Resin-5.jpg Montblanc-Meisterstuck-146-Classic-Black-Resin-6.jpg
MS1646 : Set đồng hồ và bút máy Hero Blue Lacquer Floral Steel F with Pocket Watch (Made in China) - Hàng NOS (New Old Stock). Giá giao lưu : 2.000.000 VND.
Hero-Blue-Lacquer-Floral-1.jpg Hero-Blue-Lacquer-Floral-2.jpg Hero-Blue-Lacquer-Floral-3.jpg Hero-Blue-Lacquer-Floral-4.jpg Hero-Blue-Lacquer-Floral-5.jpg
Còn tiếp...
 

Nghiêm Trung Vũ

GẮN KẾT
MS1647 : Bút bi Montblanc Meisterstuck Hommage A W.A. Mozart Ballpoint Mini (Made in Germany) - Tổng thể bút là hàng đã qua sử dụng, ở tình trạng còn rất đẹp, bút không kèm hộp và đang hoạt động tốt. Giá giao lưu : 4.500.000 VND.
Montblanc-Meisterstuck-Hommage-A-WA-Mozart-Ballpoint-Mini-1.jpg Montblanc-Meisterstuck-Hommage-A-WA-Mozart-Ballpoint-Mini-2.jpg Montblanc-Meisterstuck-Hommage-A-WA-Mozart-Ballpoint-Mini-3.jpg Montblanc-Meisterstuck-Hommage-A-WA-Mozart-Ballpoint-Mini-4.jpg Montblanc-Meisterstuck-Hommage-A-WA-Mozart-Ballpoint-Mini-5.jpg
MS1648 : Bút máy Sheaffer Nostalgia Sterling Silver Vermeil Floral Filigree 14K F (Made in USA) - Tổng thể bút là hàng NOS (New Old Stock), chưa qua sử dụng và không kèm hộp. Giá giao lưu : 7.500.000 VND.
Sheaffer-Nostalgia-Sterling-Silver-Vermeil-Floral-Filigree-1.jpg Sheaffer-Nostalgia-Sterling-Silver-Vermeil-Floral-Filigree-2.jpg Sheaffer-Nostalgia-Sterling-Silver-Vermeil-Floral-Filigree-4.jpg Sheaffer-Nostalgia-Sterling-Silver-Vermeil-Floral-Filigree-5.jpg Sheaffer-Nostalgia-Sterling-Silver-Vermeil-Floral-Filigree-3.jpg
MS1649 : Bút bi Waterman Hemisphere Stainless Steel (Made in France) - Bút là hàng NOS (New Old Stock) và fullbox. Giá giao lưu : 1.500.000 VND.
Waterman-Hemisphere-Stainless-Steel-1.jpg Waterman-Hemisphere-Stainless-Steel-2.jpg Waterman-Hemisphere-Stainless-Steel-3.jpg Waterman-Hemisphere-Stainless-Steel-4.jpg Waterman-Hemisphere-Stainless-Steel-5.jpg
MS1650 : Bút máy Pilot Capless Vanishing Point Wood Red Birch 18K F (Made in Japan) - Bút là hàng NOS (New Old Stock) và fullbox. Giá giao lưu : 4.500.000 VND.
Pilot-Capless-Vanishing-Point-Wood-Red-Birch-1.jpg Pilot-Capless-Vanishing-Point-Wood-Red-Birch-2.jpg Pilot-Capless-Vanishing-Point-Wood-Red-Birch-4.jpg Pilot-Capless-Vanishing-Point-Wood-Red-Birch-6.jpg Pilot-Capless-Vanishing-Point-Wood-Red-Birch-3.jpg
Còn tiếp...
 

Nghiêm Trung Vũ

GẮN KẾT
MS1651 : Bút máy Waterman Hemisphere Black & Chrome Cap ST Steel M (Made in France) - Bút là hàng NOS (New Old Stock) và fullbox. Giá giao lưu : 1.800.000 VND.
Waterman-Hemisphere-Black-Chrome-Cap-1.jpg Waterman-Hemisphere-Black-Chrome-Cap-2.jpg Waterman-Hemisphere-Black-Chrome-Cap-3.jpg Waterman-Hemisphere-Black-Chrome-Cap-5.jpg Waterman-Hemisphere-Black-Chrome-Cap-6.jpg
MS1652 : Bút máy Parker 100 Cobalt Black 18K M (Made in France) - Bút là hàng NOS (New Old Stock) chưa qua sử dụng và kèm hộp. Giá giao lưu : 8.000.000 VND.
Parker-100-Cobalt-Black-1.jpg Parker-100-Cobalt-Black-2.jpg Parker-100-Cobalt-Black-4.jpg Parker-100-Cobalt-Black-6.jpg Parker-100-Cobalt-Black-3.jpg
MS1653 : Bút máy Newstyle Dark Brown 14K F (Made in USA) - Tổng thể bút là hàng đã qua sử dụng, ở tình trạng còn rất đẹp so với tuổi đời, bút không kèm hộp và đang hoạt động tốt. Giá giao lưu : 1.500.000 VND.
Newstyle-Dark-Brown-1.jpg Newstyle-Dark-Brown-2.jpg Newstyle-Dark-Brown-3.jpg Newstyle-Dark-Brown-4.jpg Newstyle-Dark-Brown-5.jpg
MS1654 : Bút máy Pelikan Souveran M600 Violet White Special Edition 14K F (Made in Germany) - Tổng thể bút là hàng NOS (New Old Stock) và kèm hộp. Giá giao lưu : 8.800.000 VND.
Pelikan-Souveran-M600-Violet-White-Special-Edition-1.jpg Pelikan-Souveran-M600-Violet-White-Special-Edition-2.jpg Pelikan-Souveran-M600-Violet-White-Special-Edition-3.jpg Pelikan-Souveran-M600-Violet-White-Special-Edition-4.jpg Pelikan-Souveran-M600-Violet-White-Special-Edition-5.jpg
Còn tiếp...
 

Nghiêm Trung Vũ

GẮN KẾT
MS1655 : Bút máy Aurora Style Metal Shiny Chrome CT Steel M (Made in Italy) - Tổng thể bút là hàng đã qua sử dụng, ở tình trạng 99%, bút kèm hộp và đang hoạt động tốt. Giá giao lưu : 1.800.000 VND.
Aurora-Style-Metal-Shiny-Chrome-1.jpg Aurora-Style-Metal-Shiny-Chrome-2.jpg Aurora-Style-Metal-Shiny-Chrome-3.jpg Aurora-Style-Metal-Shiny-Chrome-4.jpg Aurora-Style-Metal-Shiny-Chrome-5.jpg
MS1656 : Bút máy Marlen Vitis Novello Key Special Edition 18K M (Made in Italy) - Bút là hàng NOS (New Old Stock) chưa qua sử và fullbox. Giá giao lưu : 7.500.000 VND.
Marlen-Vitis-Novello-Key-Special-Edition-1.jpg Marlen-Vitis-Novello-Key-Special-Edition-2.jpg Marlen-Vitis-Novello-Key-Special-Edition-3.jpg Marlen-Vitis-Novello-Key-Special-Edition-4.jpg Marlen-Vitis-Novello-Key-Special-Edition-5.jpg
MS1657 : Bút máy Parker 51 Aerometric Burgundy & Gold Filled Cap 14K F (Made in USA) - Tổng thể bút là hàng đã qua sử dụng, ở tình trạng 95% so với tuổi đời, bút không kèm hộp và đang hoạt động tốt. Giá giao lưu : 4.000.000 VND.
Parker-51-Aerometric-Burgundy-Gold-Filled-Cap-1.jpg Parker-51-Aerometric-Burgundy-Gold-Filled-Cap-2.jpg Parker-51-Aerometric-Burgundy-Gold-Filled-Cap-4.jpg Parker-51-Aerometric-Burgundy-Gold-Filled-Cap-3.jpg Parker-51-Aerometric-Burgundy-Gold-Filled-Cap-5.jpg
MS1658 : Bút máy Sailor Wancher 1911 Large Realo Demonstrator Dark Green Limited Edition 21K H-F (Made in Japan) - Tổng thể bút là hàng đã qua sử dụng, ở tình trạng 99% và fullbox. Giá giao lưu : 6.500.000 VND.
Sailor-Wancher-1911-Large-Realo-Demonstrator-Dark-Green-Limited-Edition-1.jpg Sailor-Wancher-1911-Large-Realo-Demonstrator-Dark-Green-Limited-Edition-2.jpg Sailor-Wancher-1911-Large-Realo-Demonstrator-Dark-Green-Limited-Edition-3.jpg Sailor-Wancher-1911-Large-Realo-Demonstrator-Dark-Green-Limited-Edition-4.jpg Sailor-Wancher-1911-Large-Realo-Demonstrator-Dark-Green-Limited-Edition-5.jpg
Còn tiếp...
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Mình đang có nhu cầu tìm 1 chiếc loa Bluetooth chỉ nghe nhạc (bolero và nhạc trữ tình) ở trong phòng tầm 20-25 m2. Dòng loa kết nối đc TV, điện thoại, ipad và có thể dùng pin/nguồn.
với loanh quanh tầm giá 5 củ, hàng new hay used lướt đều được. Các c ...
Top