Toshiba A135-S2276: đòi pass CMOS

Các thớt khác của fortheking

fortheking

Thái Ất Kỳ Đao
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Không hiểu đã đã chọc ngoáy cái gì mà 1 hôm đẹp trời, con laptop Toshba A135-S2276 đòi phải nhập pass CMOS. Mà cái này em có cài đặt bao giờ đâu. Triệu chứng như sau:

Scene 1: Khởi động logo Toshiba
Scene 2: Màn hình đen, text box mà blue: Enter Password

Em đã cố search google, đã gỡ RAM, tìm chỗ đã chập mạch mà không tìm thấy và em cũng khôgn dám đi xa hơn nữa.
Mong bác nào đã sửa được lỗi này rồi thì xin chỉ giúp.
Cảm ơn rất nhiều.

Dưới đây là những gì em thu lượm được
Remove the wireless NIC from the bottom on the unit and look for PAD2 (should be
in the corner next to where the antenni come out. Short this and restart the machine
Again remove the wireless nic and look for jumper c738 or . Short it and restart the
machine. it only takes 5 mins max to do as sometimes you have to solder the terminals
together to get it to work correctly.
OR
Power unit off. Disconnect AC power. Remove battery. Remove the memory cover
screw, memory cover and the memory modules. Peel back mylar from JOPEN1 solder
pad. Short solder JOPEN1 solder pads for 30 seconds. Replace mylar. Replace
memory modules. Replace battery. Power up unit. If all is well, replace memory cover
and screw. Start it up it should then ask to pick either F1 - Continue or F2 - Setup.
Click on set up and go to the security tab and then change both the user password and
the superviser password to something you will know (letmein is a good one for this
purpose). Then go to exit and exit saving changes. The computer will then restart and
ask you for the password in which you just set it. It should then start up like normal.

OR
1. Dissasemble the laptop
2. Clip jumper wire to ground on motherboard (usually find this around a chassis
screw hole)
3. clip a paperclip to the other end of the jumper wire
4. Run the paper clip across all the pins on the eeprom chip. (just run it over any chip
you suspect it may be)
5. Reasemble the Laptop
Thats it your done if you did it correctly you will have reset the chip clearing the
passwords and the computer will start up and go into bios or windows as long as there
is no hdd password as well
(also this is obvious but make sure you have no power or battery supplied to the
mother board while doing this)
OR
The last way is to call toshiba (you will need to be an authorized tech) and they will
issue a challange/response code that will generate a backdoor password for onetime
use to let you in.
1. At the BIOS password prompt ("PASSWORD = "), press and release the following
keys, one after another:
Ctrl, Tab, Ctrl, Enter
toshiba bios password solution for Centrino/P4 laptops? | 1 of 1 http://techrepublic.com.com/5208-6230-0.html?forumID=101&thre...
1 of 2 5/20/2010 10:36 AM
Ctrl, Tab, Ctrl, Enter
The computer's response should be:

PC Serial No.= XXXXXXXXX
Challenge Code= XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Response Code=
2. Call Toshiba ASP Support. Explain to the support technician that you need a
Response Code to remove a BIOS password. Recite both the PC Serial No. &
Challenge Code to the support technician. The support technician will verbally issue a
Response Code to you.
3. Enter the Response Code at the "Response Code=" prompt, and press Enter.
The computer's response should be: "Valid Password Entered. System is now starting
up."
4. Once Windows has finished loading, restart Windows: Start > Shut Down > Restart.
5. Once the screen image is blank, press and hold the Esc key.
6. Release the Esc key once you see the prompt: "Check System, than press [F1] Key"
7. Press the F1 key.
The BIOS / CMOS Setup screen should appear. Follow these steps to de-register the
password:
1. Press 'P' to jump to the Password field. "Registered" will be highlighted.
2. Press the spacebar to change "Password= Registered" to "Password= ".
3. Press the spacebar and press Enter. The BIOS should respond with "New Password
= ".
4. Press Enter again. The BIOS should respond with "Verify Password= ".
5. Press Enter again. The BIOS should respond with "Password= Not Registered".
6. Press the End key. The BIOS should respond with "Are You Sure?".
7. Press Y.
The computer will restart, and load Windows, without requesting a password.
 

1102

***Dự bị hạng ruồi ***
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
thử cho đĩa Hirent boot vào xem sao, em cũng nghe qua bệnh này những chưa dính bao giờ, nghe các cao thủ nói dùng hirent boot có thể xoá được mấy file chứa pass lúc khởi động đấy. hoặc có thể dùng cách này xem sao.
"2. Phá password CMOS bằng phần mềm chuyên dùng hoặc câu lệnh ở môi trường DOS:

Nếu bạn được phép sử dụng một máy tính đang được cài password CMOS thì bạn có thể dùng một số lệnh DEBUG chạy trong môi trường DOS để phá password. Đây là những lệnh có thể làm mất hiệu lực bộ nhớ BIOS, giúp cho nó trở về trạng thái nguyên thuỷ, tức trước khi bị cài password. Nhưng thực chất việc này cũng hết sức khó khăn vì không phải lúc nào cũng có thể vào được môi trường DEBUG.

Một cách hiệu quả hơn là bạn vào địa chỉ http://www.cgsecurity.org/cmospwd-4.8.zip để tải về công cụ mang tên “Cmos Password Recovery Tools 4.8” -> Giải nén file này -> Tìm đến thư mục Windows -> Kích hoạt file cmospwd_win.exe để file này tự động xóa đi bộ nhớ BIOS hiện tại. Nếu may mắn thì lần khởi động sau sẽ không password BIOS nữa. Để “chắc ăn”, bạn nên vào thư mục “DOS” và kích hoạt file cmospwd.exe để thử lại một lần nữa."
 

nktpc

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Đây là lổi của toshiba đời A135 do bios không được cập nhật. Password CMOS BOOT này khá là đơn giản, bạn xem thêm hình minh họa sau :

http://www.youtube.com/watch?v=Eo1gg1EZV-o

1)Remove Laptop Battery
2)Take off Memory Cover(underneath - square cover, Sits
in middle of laptop 1 retaining screw
3)Using two thumbs spread spring clips to outside and
pull out RAM memory.
4)Remove clear vinyl label opposite RAM memory slots in
upper left corner( laptop battery slot is on right, DVD
drive is facing away from you)
5)Using a magnifying glass (unless you have perfect
vision)in the upper left corner you will see JOPEN1 with
a white silkscreen square next to it . Inside the square
you will see what looks like the letter T over a U.
Using a metal paper clip short the U to the Silver 1/4"
post connecting the motherboard to the laptop case(this
is you ground, it is located above what looks like a
silkscreen outline of a chip)hold for 25 -30 seconds.
6) Place back your RAM memory, put in the laptop battery
and test start laptop. you should see a selection of F1
or F2 for setup. Using the F2 gets you into the Bios
menu where you reset the time and date. Then Tab over to
the SECURITY setting tab and change your passwords. Now
hit F10 key ,yes to save and your done!

KLAZCA90TFC2CAOO0VUXCARYFQD1CAC1PL09CA4D3FJ4CAP7ND9UCAH7U0DMCAWOA2UVCAC3EXDTCAAYU140CA5Q4EIJCA0R.jpg
 

fortheking

Thái Ất Kỳ Đao
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Cảm ơn bác Trung, nhờ cái clip ấy em đã thành côgn trong việc chập mạch chân JOPEN1.
Cảm ơn bác lần nữa.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

HEPA - viết tắt của High Efficiency Particulate Air (bộ lọc không khí hiệu suất cao) là một tiêu chuẩn về tỷ lệ hiệu quả trong việc lọc không khí.
Màng lọc khí HEPA được phát triển vào những năm 1940 bởi Ủy ban năng lượng nguyên tử Hoa Kỳ với ...
Top