Toshiba Theara Speaker Phone cứ oang oang

maianhtungsten

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Em có đứa bạn gái đang dùng Toshiba Theara CDMA, từ hồi mua về đến giờ không hiểu sao có ai gọi đến hoặc gọi đi nó cứ tự động phát speaker phone oang oang lên rất vô duyên buồn cười, ai không biết tưởng khoe của sĩ diện!

Mà bạn ấy không đưa máy cho mình để thử chọc ngoáy xem có được không (vì nhà xa). Mong các bác có kinh nghiệm chỉ dẫn giúp em với!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top