Tra cứu bản đồ số trên PDA???

S

sonrua

Tôi dùng MobilVB (AppForge Crossfire) để lập trình cho PDA. Bạn có biết tool nào hỗ trợ cho việc tra cứu bản đồ số trên PDA không (giống như dùng MapObject, MapX để tra cứu file *.shp, ... trên PC). Tôi có tham khảo qua ArcPad của ESRI nhưng nó chỉ là App thôi chứ không phải tool cho Developer thì phải!!!???

http://ciren.gov.vn
sonnt@ciren.gov.vn
 

Farmer

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Tôi không hiểu bạn muốn "tra cứu" là sao. Bạn lập trình MobilVB cũng là để tạo các ứng dụng, chương trình của bạn làm ra cũng dùng để xem các file .shp trên PPC. Trong khi đó ArcPad không chỉ cho bạn xem dữ liệu của file shp mà còn cho phép bạn khai thác dữ liệu từ geographicnetwork.
ArcPad đúng là ứng dụng và eVC, Visual Studio .NET cũng là ứng dụng. eVC, VS .NET là ứng dụng để làm ứng dụng khác.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top