CHIA SẺ Tra cứu mã số lỗi của Blackberry chẩn đoán bệnh

cuongo2

HHVN
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Bảng sau liệt kê các lỗi có thể xảy ra trong các máy ảo Java (JVM) trên BlackBerry Smartphone.

101 trước khởi động không thành công thiết bị đã được thiết lập lại trong thời gian quá trình khởi động JVM. Lỗi này cho thấy rằng các JVM được tìm thấy là "trong tiến trình khởi động" đã được thiết lập trên cơ khởi động. Các màn hình được dùng để thiết lập lại liên tục vi phạm loops để corrective hành động có thể được thực hiện.

102 mã không hợp lệ trong hệ thống tập tin Hệ thống này đã kiểm tra. COD trong các tác phẩm cầm tay cho sửa đổi, và xác định rằng có vấn đề với một hay nhiều hơn nữa. COD tập tin. Nếu tất cả các tải không thành công, nó có thể cho biết một lỗi trong quá trình xây dựng, nơi có một vấn đề đã được ký kết các codfiles. Nếu một số người sử dụng điện thoại để hành động gây ra vấn đề này, các thiết lập lại chu kỳ sẽ được liên tục từ khi có mã số trong các hệ thống tập tin đã bị hỏng. Các phương pháp phục hồi chỉ là để lau điện thoại và khôi phục lại một hệ thống mới.

103 có thể không tìm thấy địa chỉ bắt đầu khởi đầu cho các địa chỉ khởi động. COD tập tin không thể được tìm thấy. Điều này có thể cho thấy một khởi động. COD tập tin đó đã không được cài đặt trên thiết bị, hoặc các định dạng không hợp lệ hoặc hỏng.

104 Uncaught: <Java-type-name> An uncaught Java đã được ném ngoại lệ của Java và mã số chẩn đoán của các JVM. Thực hiện có thể được tiếp tục, hoặc cầm tay có thể được gắn vào một debugger trên một máy tính để bàn nối tiếp hoặc thông qua một cáp USB. Những sự kiện đăng nhập nên chứa traceback của ném ngoại lệ.

105
Ví dụ, DbRecSize (% d) ->% d tập tin hệ thống API đã trả lại một lỗi tình trạng cho một hoạt động. Điều này có thể cho biết một hệ thống tập tin hỏng hoặc một lỗi trong JVM.

106 Đồ họa lỗi hệ thống Một lỗi đã được phát hiện trong hệ thống đồ họa của điện thoại.

107 nhà điều hành mới () được gọi là Đáp C / C + + lớp học trong JVM chưa được mã một cách chính xác để kế thừa từ VMRamObject mà đã ghi đè lên chính xác cho các nhà điều hành mới. Trích xuất hiện nay (sau khi thiết lập lại) BUGDISP

108 nhà điều hành xoá () được gọi là Đáp C / C + + lớp học trong JVM chưa được mã một cách chính xác để kế thừa từ VMRamObject mà đã ghi đè lên chính xác cho các nhà điều hành xóa. Trích xuất hiện nay (sau khi thiết lập lại) BUGDISP.

109 PriorityMessageCount lỗi: <priority-count> Giá trị trả lại của RimPriorityMessageCount là tiêu cực khi nó nên luôn luôn lớn hơn hoặc bằng số không. Điều này cho biết một lỗi trong hệ điều hành mã. Trích xuất hiện nay (sau khi thiết lập lại) BUGDISP và EVENTLOG.

110 Không nhàn rỗi sự kiện downtime lỗi: <down-time> <idle-down-time> Một vấn đề đã được phát hiện trong các tích lũy của JVM xuống thời gian, mà trong bao lâu đại diện cho các JVM đã được nhàn rỗi. Điều này cho biết một lỗi trong phần vững cầm tay hoặc JVM. Điều này cũng có thể xảy ra nếu người truy cập đánh dấu cuộn trên 400 + ngày sau khi điện thoại của thời gian.

111 Font engine lỗi Một lỗi đã được phát hiện trong các phông chữ hệ thống động cơ của các thiết bị. Trích xuất hiện nay (sau khi thiết lập lại) BUGDISP và EVENTLOG.

112 Java Native Assertion Không Một lỗi đã được phát hiện trong Java bản mã. Trích xuất hiện nay (sau khi thiết lập lại) BUGDISP và EVENTLOG.

200 Quản lý ứng dụng threw một ngoại lệ uncaught Các ứng dụng quản lý sự kiện threw bai uncaught một ngoại lệ và vì vậy không thể tiếp tục thực hiện.

201 Crypto initialization mã không thành công initialization của crypto hệ thống không thành công và cầm tay không thể tiếp tục thực hiện.

202 Một cuộc tấn công trên các cửa hàng trọng điểm đã được phát hiện Các cuộc tấn công đã được phát hiện và không thể tiếp tục thực hiện.

203 điều khiển quá trình chết Các ứng dụng quản lý khiển quá trình (thường là Ribbon) đã chết. Điều này là do khả năng uncaught một ngoại lệ trong quá trình thực hiện.

204 Persistent Nội dung ngoại lệ Một ứng dụng đã cố gắng để một cam kết đối tượng vào plaintext Persistent Store. Điều này sẽ chỉ xảy ra nếu nội dung được bảo vệ trên một quy trình và cố gắng tiết kiệm gì đó trong PersistentStore đó được đánh dấu là plaintext. Từ ngoại lệ này đã không được xử lý, các cửa hàng khăng khăng là xấu trong một tiểu bang. Chúng tôi cần phải thiết lập lại vào cuộn lại cho qua tốt cam điểm. Chú ý: JVM lỗi này phản ánh một lỗi trong mã Java, các JVM là một cách đơn giản chẩn đoán lỗi. Đây không phải là một vấn đề JVM, các eventlog sẽ chứa thông tin về các lỗi Java mã.

501 VM_THREAD_SWITCHED: Lỗi nội Đây là một lỗi lại được sử dụng trong nội bộ VM. Nó sẽ không bao giờ được báo cáo như là một thiết bị báo lỗi.

502 VM_PROCESS_DEATH: Tất cả các quy trình thoat cuối cùng đã chấm dứt quá trình Java. Hiện tại không có gì còn lại để thực hiện.

503 VM_THREAD_DEATH: Lỗi nội Đây là một lỗi lại được sử dụng trong nội bộ VM. Nó sẽ không bao giờ được báo cáo như là một thiết bị báo lỗi.

504 VM_THREAD_SWITCH: Lỗi nội Đây là một lỗi lại được sử dụng trong nội bộ VM. Nó sẽ không bao giờ được báo cáo như là một thiết bị báo lỗi.

505 VM_BAD_CODE: Bad Byte Mã Một lỗi đã xảy ra trong JIT compiler.

506 Uncaught Exception An uncaught Java ngoại lệ đã được ném trong Java VM ban đầu như vậy, kết thúc chuỗi những sợi chỉ sống trong hệ thống. Các eventlog chứa các traceback cho các ngoại lệ.

507 Unsatisfied Đáp Liên kết phụ thuộc vào một. COD tập tin có thể không được hài lòng bởi vì. COD là thiếu tập tin.

508 đối tượng không hợp lệ Một vấn đề đã được phát hiện với một lệnh debugger để VM.

509 VM_PPO_INFINITE_LOOP: infinite loop PPO trong giai đoạn của GC tối đa iteration cập PPO cho các giai đoạn của một GC phải có số lượng tối đa trong xử lý các tập tin hệ thống. Lỗi này cho thấy rằng các iteration cập đã vượt quá mà truy cập và qua đó có một flaw in the PPO loop hỏng hoặc một hệ thống tập tin. Việc bổ sung nguyên hex trong chuỗi là lỗi flash id của bản ghi hiện tại, nơi infinite loop đã được phát hiện.

510 Deadlock Tất cả các chủ đề đang chờ đợi các đối tượng trên, dẫn đến deadlock. Hệ thống không thể khôi phục lại từ các tiểu bang này, vì không có sợi có thể phát hành một khóa.

511 Debug chết Một kết nối có vấn đề xảy ra trong khi gỡ lỗi có thể được gây ra bởi một VM một vấn đề hoặc không đúng lệnh gỡ lỗi được gửi đến VM.

512 GC Aborted An nhàn rỗi thu gom rác thải đã được gián đoạn của một người sử dụng sự kiện, chẳng hạn như nhấn bàn phím hoặc di chuyển các bánh cuộn.

513 <clinit> nhu cầu chạy Một opcode, đòi hỏi một lớp học <clinit> thực hiện trước khi nó có thể tiếp tục thực hiện.

514 <init> nhu cầu hoạt động mới dụ của một lớp học đã được phân bổ và nó phải được initialized của constructor mặc định trước khi nó có thể được sử dụng.

515 Object nhóm quá lớn Các ợc tạo thành một nhóm đối tượng có thể không được đại diện đúng đắn của các JVM hoặc vì có quá nhiều đối tượng hoặc tổng số kích cỡ của các đối tượng là quá lớn.

516 Persistent id hết Khi một cam kết kiên gan đối tượng, các JVM được tìm thấy rằng các cửa hàng kiên gan id cập đã đạt đến giới hạn của nó. Các đối tượng không được cam kết và một lỗi quan trọng đã được báo cáo. Lỗi này sẽ không bao giờ xảy ra, trừ khi một thiết bị được sử dụng cho rất nhiều năm qua.

517 Tập Tin An inconsistency hỏng đã được phát hiện trong các cửa hàng đối tượng khăng khăng JVM.

518 Unexpected longjmp Đáp thu gom rác thải đã được đánh dấu giai đoạn chấm dứt thông qua một longjmp. Điều này cho thấy rằng các giai đoạn đã được đánh dấu gián đoạn khi nó đã hoàn thành mà không cần phải gián đoạn. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra bởi vì các hành động được thực hiện khi điện thoại không phải là nhàn rỗi, và chỉ có thể được GCs gián đoạn khi điện thoại được nhàn rỗi.

519 nội Lỗi JVM Các máy chủ là thiếu hoặc đã bị vô hiệu hoá.

520 nội trở lại Một nhà nước cho biết rằng một phương pháp Java lại cần phải được thi hành.

521 nguy hiểm Chờ Một Object.wait () đã được thực hiện bởi một sợi chứa một khóa đối tượng khác. Đây là chỉ kiểm tra trong simulator dưới sự kiểm soát của các ứng dụng JvmDebugWaits chuyển đổi.

522 Interlaced đồng bộ hóa một sợi đã mua hai ổ khóa trên các đối tượng trong một trật tự mà không phù hợp với trình tự mà trước khóa cho hai loại đã được thu thập. Điều này cho biết một tương lai tiềm năng deadlock và được báo cáo tình hình. Việc kiểm tra chỉ có sẵn trong simulator dưới sự kiểm soát của các ứng dụng JvmDebugLocks chuyển đổi.

523 Hệ thống xử lý chết Đáp Java quá trình quan trọng đã chấm dứt, và các thiết bị không thể tiếp tục hoạt động theo cách thông thường.

524 LMM lỗi Một đối tượng đã được đánh dấu là phục hồi của các Trưởng bộ nhớ thấp, nhưng nó đã không thoát trong quá trình thu gom rác thải. Đây là chỉ kiểm tra trong simulator dưới sự kiểm soát của các ứng dụng JvmDebugLMM chuyển đổi.

525 đối tượng khăng khăng tồi Một tự động hoạt động trong thời gian cam kết thu gom rác thải đã phát hiện một đối tượng không phải khăng khăng khăng khăng ợc từ các cửa hàng gốc. Các loại đối tượng đã được sản xuất vào eventlog.

526 java.lang.Object Các lớp học không tìm thấy định nghĩa cho java.lang.Object không thể được tìm thấy.

527 java.lang.String Các lớp học không tìm thấy định nghĩa cho java.lang.String không thể được tìm thấy.

528 hỏng hệ thống tập tin. Unrecoverable. Tất cả các dữ liệu sẽ bị mất

Tất cả các dữ liệu sẽ bị mất khi tiếp tục được thực hiện. Các thông báo lỗi màn hình có chứa một số đại diện cho một nội bộ "lý do" để tìm các tham nhũng. Lỗi này không phải là chẩn đoán, nếu một. COD tập tin đã bị xóa, vì JVM cần phải xóa các đối tượng đã được định nghĩa trong các loại bỏ. COD tập tin, do vậy, lỗi này không phải là mong muốn bình thường trong hoạt động của thiết bị.

Lý do mã số:

1. gốc mảng tham chiếu không phải là một mảng hợp lệ tham khảo
2. gốc không phải là mảng kiểu Object []
3. mảng kích thước gốc <1 (ví dụ, Object [0])
4. nội dung của gốc [0] không phải là hợp lệ ref
5. loại gốc [0] không phải là một LongIntHashtable
6. persistent segmented array tiêu đề chứa một tham chiếu không hợp lệ
7. mục mới trong một persistent Object [] chứa một tham chiếu không hợp lệ
8. Object của một loại đề cập đến một không rõ codfile
9. Object của một loại mô tả trong codfile hiện không phù hợp với kích thước trong các cửa hàng
10. một loại hình tài liệu tham khảo trong một lĩnh vực Object có một tham chiếu trong đó không hợp lệ
11. một loại hình tài liệu tham khảo lĩnh vực đối tượng trong một số điểm cho một đối tượng của các loại sai
12. khăng khăng một Object [] là thiếu các descriptor
13. đối tượng trong cửa hàng khăng khăng không phải là đánh dấu là persistable
14. gốc là mảng segmented và một trong các phân đoạn là không hợp lệ

529 hỏng hệ thống tập tin. Thông tin về sự cố gắng để hồi phục. Một số dữ liệu có thể bị mất

Một số dữ liệu này sẽ bị mất khi tiếp tục được thực hiện. Các thông báo lỗi màn hình có chứa một số đại diện cho một nội bộ "lý do" để tìm các tham nhũng. Lỗi này không phải là chẩn đoán, nếu một. COD tập tin đã được gỡ bỏ, bởi vì VM phải xóa các đối tượng đã được định nghĩa trong các loại bỏ. COD tập tin, do vậy, lỗi này không phải là mong muốn bình thường trong hoạt động của thiết bị.

Lý do mã số:

1. gốc mảng tham chiếu không phải là một mảng hợp lệ tham khảo
2. gốc không phải là mảng kiểu Object []
3. mảng kích thước gốc <1 (ví dụ, Object [0])
4. nội dung của gốc [0] không phải là hợp lệ ref
5. loại gốc [0] không phải là một LongIntHashtable
6. persistent segmented array tiêu đề chứa một tham chiếu không hợp lệ
7. mục mới trong một persistent Object [] chứa một tham chiếu không hợp lệ
8. Object của một loại đề cập đến một không rõ codfile
9. Object của một loại mô tả trong codfile hiện không phù hợp với kích thước trong các cửa hàng
10. một loại hình tài liệu tham khảo trong một lĩnh vực Object có một tham chiếu trong đó không hợp lệ
11. một loại hình tài liệu tham khảo lĩnh vực đối tượng trong một số điểm cho một đối tượng của các loại sai
12. khăng khăng một Object [] là thiếu các descriptor
13. đối tượng trong cửa hàng khăng khăng không phải là đánh dấu là persistable
14. gốc là mảng segmented và một trong các phân đoạn là không hợp lệ

530 VM_PREVENT_GC_OVERFLOW: _preventGC tràn Một số cố định của các đối tượng có thể được bảo vệ khỏi bị thu gom rác thải. Lỗi này cho biết rằng một nước đã vượt quá giới hạn cố định của các đối tượng có thể được bảo vệ. Nếu điện thoại được thiết lập lại hay bai tracebacks đăng nhập, tên của các nước trên thực tế có thể được trích xuất.

531 Flash exhausted Hiện có một số hoạt động kinh doanh trong trường hợp không dung túng JVM có thể chạy ra khỏi flash không gian. Trong những trường hợp này, lỗi này sẽ được báo cáo nếu JVM có thể không cần phải phân bổ một số lượng đèn flash không gian.

532 VM_ASSERTION_FAILED: Assertion không thành công Thông thường JVM lỗi này sẽ không bao giờ được báo cáo từ các thiết bị không phải là shipped với assertions bật. Các simulator có thể báo cáo lỗi này trong chế độ gỡ lỗi cho một VM assertion đã bị vi phạm. Thử gõ BKPT để kích hoạt các debugger và biến các bản stack cho các cuộc gọi chuyển tiếp cho đội VM.

533 VM_RUN_METHOD: <method> nhu cầu sử dụng nội bộ cho các hoạt động để gọi ECMAScript Java phương pháp.

534 VM_FAST_RESET_DISABLED: Thiết lập lại nhanh Đình chỉ sử dụng nội bộ để nhanh chóng thiết lập lại cho thấy khả năng là không có. Thường được sử dụng trong nền tảng mã số cụ thể.

535 VM_UNUSED_535: trống trống VM lỗi.
Lỗi 535 có nghĩa là ra khỏi bộ nhớ. Một lý do cho việc báo lỗi 535 có thể được cho bộ nhớ ảo bai Scheduler ngừng khi một sợi chạy ra khỏi bộ nhớ. Lỗi này được biết là xảy ra trong quá trình khởi chuỗi, hoặc nếu những sự kiện chính của thread ceases.

Trước tiên, thiết lập lại cứng cầm tay. Nếu điều này không giải quyết được vấn đề, có được phiên bản mới nhất của phần mềm cầm tay BlackBerry của bạn thông qua các nhà cung cấp dịch vụ. Sau đó, hãy chạy ứng dụng tải từ BlackBerry Desktop Manager để cập nhật thông cầm tay.

Xóa một số chủ đề / nhạc chuông vv để làm cho không gian.

536 VM_FAST_RESET_BAD_INSTANCE: VM Instance Kiểm tra nội bộ Không được sử dụng để chỉ ra rằng VM trong cơ cấu thông qua sẽ là sai địa chỉ hoặc đã bị hỏng.

537 VM_FAST_RESET_BAD_HEAP: Kiểm tra heap Không được sử dụng nội bộ để cho biết rằng VM heap đã bị hỏng hoặc trỏ vào heap đã bị hỏng.

538 VM_FAST_RESET_BAD_IRAM: Kiểm tra IRAM Không được sử dụng nội bộ để cho biết rằng VM IRAM kiểm tra đã phát hiện tham nhũng của VM dữ liệu cấu trúc (chủ đề: + địa phương stacks) mà nằm trong IRAM.

539 VM_FAST_RESET_NOT_IDLE: Idle Không được sử dụng nội bộ để cho biết rằng VM không nhàn rỗi đã được thiết lập lại khi xảy ra và, vì vậy, không thể tiếp tục với một nhanh chóng thiết lập lại.

540 VM_FAST_RESET_MULTIPLE_RESETS: Nhiều Resets để sử dụng nội bộ cho biết rằng thời gian từ cuối cùng nhanh chóng thiết lập lại là ít hơn mức tối thiểu thời gian. Bởi disallowing nhiều resets nhanh trong một khoảng thời gian ngắn, điều này sẽ ngăn chặn nhanh chóng thiết lập lại loops.

541 VM_HEAP_COMPACT_INFINITE_LOOP: infinite loop phát hiện trong heap compaction The VM đã phát hiện một vấn đề trong các bộ nhớ RAM ban ơn cho biết rằng bộ nhớ RAM của nó đã bị hỏng. Những vấn đề đã được phát hiện bằng cách xác định có thể có một infinite loop trong bộ nhớ RAM heap compaction. Đáp bugdisp đăng nhập và eventlog cần được trích xuất một cách nhanh chóng khi điện thoại đang trong tình trạng này. Nếu có thể, hình ảnh của bộ nhớ RAM sẽ được lưu.

542 transient Các bộ nhớ bị rò rỉ JVM đã phát hiện ra rằng một số lượng bộ nhớ đã không thoát được, trong đó cho biết rằng một bộ nhớ bị rò rỉ đã xảy ra. Đây là điều kiện phát hiện càng sớm càng có thể hy vọng rằng trong các nguyên nhân có thể bị cô lập.

543 VM_FS_MISMATCH: Java không tương thích hệ thống tập tin cài đặt Các VM đã phát hiện ra rằng các hệ điều hành nhị phân là khác với hệ điều hành nhị phân được sử dụng để tạo ra một hệ thống tập tin Java. Điều này có nghĩa là các phương pháp Java có thể không được liên kết và đúng như vậy, sự tích hợp của hệ thống có thể không được đảm bảo. Hệ thống có thể được phục hồi bằng cách sử dụng VM DLFX và DLPS lệnh để xóa các fixups và khăng khăng lưu trữ. Điều này sẽ xóa tất cả các dữ liệu và fixups và để cho các hệ thống tập tin relink cho phù hợp với hệ điều hành mới nhị phân. Sự phục hồi trật tự là rất quan trọng: 1) Xóa Fixups 2) Delete Persistent Store 3) Thiết lập lại điện thoại.

544 VM_SECTION_MAP_OVERFLOW: một mô-đun tài liệu tham khảo hơn 255 mô-đun khác Các VM đã phát hiện ra rằng một mô-đun đang cố gắng tham khảo hơn 255 mô-đun khác. Các hệ thống tập tin cần được trích xuất ngay lập tức khi lỗi này được phát hiện.

545 VM_INCOMPATIBLE_FILESYS: không tương thích hoặc một hệ thống tập tin đã được tìm thấy hỏng Các VM đã phát hiện một hệ thống tập tin không tương thích hoặc hỏng. Các hệ thống tập tin cần được trích xuất ngay lập tức khi lỗi này được phát hiện.

546 VM_UNUSED_546: Việc không sử dụng VM đã phát hiện ra rằng bộ nhớ RAM hệ thống tập tin hình ảnh của nó là hỏng (kiểm tra lỗi CRC) tốt hơn để thiết lập hơn để duplice tham nhũng vào các đèn flash.

547 VM_UNUSED_547: trống không sử dụng VM lỗi.

548 VM_UNUSED_548: trống không sử dụng VM lỗi.

549 VM_UNUSED_549: trống không sử dụng VM lỗi.

Rút gọn

101 Previous startup failed (Trước khởi động không thành công)
102 Invalid code in filesystem (Mã không hợp lệ trong hệ thống tập tin)
103 Cannot find starting address (Không thể tìm địa chỉ bắt đầu)
104 Uncaught
105 Example, DbRecSize
106 Graphics system error (Hệ thống đồ họa bị lỗi)
107 operator new() called (Cần có Nhà điều hành cuộc mới)
108 operator delete() called (Nhà điều hành cuộc gọi đã bị xóa)
109 PriorityMessage Count error: <priority-count>(Bộ đếm tin nhắn ưu tiên bị lỗi)
110 Non-idle event downtime error: <down-time> <idle-down-time>
111 Font engine error (Lỗi Font gốc)
112 Java Native Assertion Failure (Lỗi quy trình thiết lập Java)
201 Crypto initialization code failed (Khởi tạo mật mã không thành công)
203 Console process died (Giao diện điều khiển quá trình hoạt động đã bị Die)
204 Persistent Content Exception (không có trong thành phần nội dung-Ngoại lệ)
300-303: Lỗi Load bộ nhớ: Sử dụng AppLoader để cài lại OS
310-314: Lỗi phần cứng :Hard reset hoặc thử cài lại OS
320-325: Hỏng file .AMX: Sử dụng AppLoader để cài lại OS
330-339 Application tasks failure (Ứng dụng công việc thất bại)
340-343: Lỗi RAM
350-359: Lỗi ứng dụng không tương thích: Sử dụng AppLoader để cài lại OS
360-363: Lỗi bộ nhớ ROM (flash) - cần đóng lại hoặc thay flash
365-368: Lỗi về flash
395: Mã lỗi này chưa được phân loại
400-564: Đứt đoạn, mất liên kết dữ liệu hệ thống, có thể giống như bad sector ổ cứng
410 Radio failure
411 battery module, the replacement of batteries(Vấn đề về Pin,yêu cầu được thay Pin)
499 software problems, resuming handheld devices Sử dụng AppLoader để cài lại OS
501,504 VM_THREAD_SWITC HED
502 Process is dead (Quy trình,vi xử lí đã chết)
503 Thread is dead (Bị lỗi này xem như xong đời BB)
505 Invalid code: invalid byte code, the compiler in the Jit happened a mistake
506 Uncaught Exception
507 Unsatisfied Link (không hài lòng về liên kết-Liên kết bị bẽ gãy)
508 Invalid object (Đối tượng không hợp lệ)
509 VM_PPO_INFINITE _LOOP
510 Deadlock
511 Debug connection died (Gỡ kết nối đã chết)
512 GC Aborted


Trong hàng loạt những lỗi ở trên thì hầu như đều khắc phục được trừ lỗi 501,502,503 thì khá rắc rối và dễ tạm biệt BB nhất.

(tổng hợp từ nhiều nguồn)
 

autumn06

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
nhưng khi BB bị lỗi 523, rất hay bị khi đụng soft, thì có cách nào cho BDM connected được device để backup dữ liệu được ko bác?????
 

bienkhongbuon

GÂY DỰNG
Con BB7290 của e tự dưng BDM không nhận mã PIN, rút ra cắm vào vài lần lại xuất hiện fffffff...sau đó xuất hiện lỗi 377 Reset, e tra ở bảng trên không thấy lỗi này. Pác biết chỉ giúp e với, e cảm ơn nhiều
 

letiendung

GÂY DỰNG
Bác chỉ giáo cho anh em trên forum cách khắc phục các lỗi đi
để khi nào bị còn biết mà trọc ngoáy, chứ cứ bị lỗi lại phải cài lại hoặc gỡ bỏ rom thì chán lắm
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Biết đến HHVN đâu cuối năm 2006 do anh trai @tuanhung1433 rủ rê, rồi đâm nghiện, đến cuối năm 2007 mới có tgian đăng ký nick để tham gia đấu giá, chờ đâu thử thách tận 6 tháng mới được tham gia mở bài đấu.
mới đó mà nhanh thật, qu ...
Top