Trao đổi data dễ dàng hơn với WebSharingLite File/Media Sync

fellow

Mập dễ thương
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI


Android Market description

WebSharing lets you transfer files over Wi-Fi between your phone and computer.

"Lite" version supports transferring files, but does not include the music, photos, videos, or multiple file upload features. Full version is available for $2.99.

KW:web server,media phone portal,like ftp,sync,wifi network

Package: nextapp.websharing


Download


 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top