Treo 650 SMS - khắc phục giới hạn 10 receipients

Ilovemypalm

GẮN KẾT
Thỉnh thoảng em lại phải nhắn tin SMS cho một đông bạn. Nhưng Treo 650 no chỉ cho add đến 10 tên. Muốn nhắn tiếp lại phải forward, rồi add 10 tên khác. Thế bất tiện quá!
Bác nào biết có phần mềm SMS nào khắc phục không? có hạt vùng cho xin luôn thể mới dùng được
cám ơn nhiều
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Top