Treo 680 sau khi gọi lại hiện cài đặt Bluetooth

TreoLove

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
5 Tháng một 2007 lúc 05:50
#3
1/Tai nghe chưa add vào Trust Device.
2/Có thiết bị bluetooth đang nằm trong phạm vi gần.

Cách sửa: tắt chức năng Bluetooth hoặc disable chức năng discoverable.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Lazada Vietnam Master card on Monday