Trình diễn Power Point từ Palm

Ilovemypalm

GẮN KẾT
em có ghi hẳn hoi phía dưới: "khổ một cái là hơi đắt tiền" rồi mà! :)
Bác mà hay di chuyển thì sẽ thấy sách cái laptop 3kg cũng nhiêu khê lắm chứ chẳng chơi!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top