Trọn bộ Planet Earth của BBC

Các thớt khác của ducga

ducga

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Em đang xem cái này thấy hay quá, nên post lên cho mọi người cùng xem. Trọn bộ HDDVD 11 phần :D.

Chẳng biết nên post vào mục Giải trí hay Khoa học giáo dục nên post tạm ở đây có gì Mod nào tiện thì chuyển vào đúng box giúp em ạ.

Một vài hình ảnh:

Download xem thử:

http://www.bbc.co.uk/nature/animals/planetearth/hd/

Trọn bộ tại đây (Rapidshare):

Phần 1:
Mã:
http://rapidshare.com/files/37892644/pe_e1_xentrox.warezbb.part01.rar
http://rapidshare.com/files/37893080/pe_e1_xentrox.warezbb.part02.rar
http://rapidshare.com/files/37893505/pe_e1_xentrox.warezbb.part03.rar
http://rapidshare.com/files/37893946/pe_e1_xentrox.warezbb.part04.rar
http://rapidshare.com/files/37894429/pe_e1_xentrox.warezbb.part05.rar
http://rapidshare.com/files/37894875/pe_e1_xentrox.warezbb.part06.rar
http://rapidshare.com/files/37895321/pe_e1_xentrox.warezbb.part07.rar
http://rapidshare.com/files/37895851/pe_e1_xentrox.warezbb.part08.rar
http://rapidshare.com/files/37896317/pe_e1_xentrox.warezbb.part09.rar
http://rapidshare.com/files/37896907/pe_e1_xentrox.warezbb.part09.rar
http://rapidshare.com/files/37897339/pe_e1_xentrox.warezbb.part10.rar
http://rapidshare.com/files/37897785/pe_e1_xentrox.warezbb.part11.rar
http://rapidshare.com/files/37898335/pe_e1_xentrox.warezbb.part12.rar
http://rapidshare.com/files/37898775/pe_e1_xentrox.warezbb.part13.rar
http://rapidshare.com/files/37899293/pe_e1_xentrox.warezbb.part14.rar
http://rapidshare.com/files/37899773/pe_e1_xentrox.warezbb.part15.rar
http://rapidshare.com/files/37900278/pe_e1_xentrox.warezbb.part16.rar
http://rapidshare.com/files/37900812/pe_e1_xentrox.warezbb.part17.rar
http://rapidshare.com/files/37901335/pe_e1_xentrox.warezbb.part18.rar
http://rapidshare.com/files/37901913/pe_e1_xentrox.warezbb.part19.rar
http://rapidshare.com/files/37902415/pe_e1_xentrox.warezbb.part20.rar
http://rapidshare.com/files/37902924/pe_e1_xentrox.warezbb.part21.rar
http://rapidshare.com/files/37903434/pe_e1_xentrox.warezbb.part22.rar
http://rapidshare.com/files/37903613/pe_e1_xentrox.warezbb.part23.rar

Phần 2:
Mã:
http://rapidshare.com/files/37905388/pe_e2.part01.rar
http://rapidshare.com/files/37905942/pe_e2.part02.rar
http://rapidshare.com/files/37906508/pe_e2.part03.rar
http://rapidshare.com/files/37906982/pe_e2.part04.rar
http://rapidshare.com/files/37907556/pe_e2.part05.rar
http://rapidshare.com/files/37908103/pe_e2.part06.rar
http://rapidshare.com/files/37908750/pe_e2.part07.rar
http://rapidshare.com/files/37909265/pe_e2.part08.rar
http://rapidshare.com/files/37909899/pe_e2.part09.rar
http://rapidshare.com/files/37910391/pe_e2.part10.rar
http://rapidshare.com/files/37910945/pe_e2.part11.rar
http://rapidshare.com/files/37911602/pe_e2.part12.rar
http://rapidshare.com/files/37912175/pe_e2.part13.rar
http://rapidshare.com/files/37912864/pe_e2.part14.rar
http://rapidshare.com/files/37913430/pe_e2.part15.rar
http://rapidshare.com/files/37913932/pe_e2.part16.rar
http://rapidshare.com/files/37914600/pe_e2.part16.rar
http://rapidshare.com/files/37915094/pe_e2.part17.rar
http://rapidshare.com/files/37915625/pe_e2.part18.rar
http://rapidshare.com/files/37916211/pe_e2.part19.rar
http://rapidshare.com/files/37916764/pe_e2.part20.rar
http://rapidshare.com/files/37917324/pe_e2.part21.rar
http://rapidshare.com/files/37917946/pe_e2.part22.rar
http://rapidshare.com/files/37918140/pe_e2.part23.rar

Phần 3
Mã:
http://rapidshare.com/files/37918707/pe_e3.part01.rar
http://rapidshare.com/files/37919289/pe_e3.part02.rar
http://rapidshare.com/files/37919967/pe_e3.part03.rar
http://rapidshare.com/files/37920472/pe_e3.part04.rar
http://rapidshare.com/files/37921095/pe_e3.part05.rar
http://rapidshare.com/files/37921653/pe_e3.part06.rar
http://rapidshare.com/files/37922250/pe_e3.part07.rar
http://rapidshare.com/files/37922942/pe_e3.part08.rar
http://rapidshare.com/files/37923619/pe_e3.part08.rar
http://rapidshare.com/files/37924175/pe_e3.part09.rar
http://rapidshare.com/files/37924749/pe_e3.part10.rar
http://rapidshare.com/files/37925365/pe_e3.part11.rar
http://rapidshare.com/files/37925874/pe_e3.part12.rar
http://rapidshare.com/files/37926552/pe_e3.part13.rar
http://rapidshare.com/files/37927121/pe_e3.part14.rar
http://rapidshare.com/files/37927653/pe_e3.part15.rar
http://rapidshare.com/files/37928195/pe_e3.part16.rar
http://rapidshare.com/files/37928747/pe_e3.part17.rar
http://rapidshare.com/files/37929280/pe_e3.part18.rar
http://rapidshare.com/files/37929847/pe_e3.part19.rar
http://rapidshare.com/files/37930446/pe_e3.part20.rar
http://rapidshare.com/files/37930955/pe_e3.part21.rar
http://rapidshare.com/files/37931509/pe_e3.part22.rar
http://rapidshare.com/files/37931722/pe_e3.part23.rar

Phần 4
Mã:
http://rapidshare.com/files/37967736/Planet.Earth.EP04.Caves.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part01.rar
http://rapidshare.com/files/37968462/Planet.Earth.EP04.Caves.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part02.rar
http://rapidshare.com/files/37969278/Planet.Earth.EP04.Caves.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part03.rar
http://rapidshare.com/files/37970241/Planet.Earth.EP04.Caves.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part04.rar
http://rapidshare.com/files/37970985/Planet.Earth.EP04.Caves.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part05.rar
http://rapidshare.com/files/37971748/Planet.Earth.EP04.Caves.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part06.rar
http://rapidshare.com/files/37972471/Planet.Earth.EP04.Caves.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part07.rar
http://rapidshare.com/files/37973088/Planet.Earth.EP04.Caves.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part08.rar
http://rapidshare.com/files/37973882/Planet.Earth.EP04.Caves.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part09.rar
http://rapidshare.com/files/37974591/Planet.Earth.EP04.Caves.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part10.rar
http://rapidshare.com/files/37975247/Planet.Earth.EP04.Caves.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part11.rar
http://rapidshare.com/files/37975879/Planet.Earth.EP04.Caves.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part12.rar
http://rapidshare.com/files/37976522/Planet.Earth.EP04.Caves.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part13.rar
http://rapidshare.com/files/37977205/Planet.Earth.EP04.Caves.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part14.rar
http://rapidshare.com/files/37978115/Planet.Earth.EP04.Caves.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part15.rar
http://rapidshare.com/files/37978846/Planet.Earth.EP04.Caves.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part16.rar
http://rapidshare.com/files/37979465/Planet.Earth.EP04.Caves.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part17.rar
http://rapidshare.com/files/37980118/Planet.Earth.EP04.Caves.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part18.rar
http://rapidshare.com/files/37980878/Planet.Earth.EP04.Caves.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part19.rar
http://rapidshare.com/files/37981654/Planet.Earth.EP04.Caves.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part20.rar
http://rapidshare.com/files/37982414/Planet.Earth.EP04.Caves.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part21.rar
http://rapidshare.com/files/37983115/Planet.Earth.EP04.Caves.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part22.rar
http://rapidshare.com/files/37966920/Planet.Earth.EP04.Caves.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part23.rar

Phần 5
Mã:
http://rapidshare.com/files/37983812/Planet.Earth.EP05.Deserts.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part01.rar
http://rapidshare.com/files/37984435/Planet.Earth.EP05.Deserts.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part02.rar
http://rapidshare.com/files/37985310/Planet.Earth.EP05.Deserts.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part03.rar
http://rapidshare.com/files/37986046/Planet.Earth.EP05.Deserts.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part04.rar
http://rapidshare.com/files/37986760/Planet.Earth.EP05.Deserts.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part05.rar
http://rapidshare.com/files/37987418/Planet.Earth.EP05.Deserts.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part06.rar
http://rapidshare.com/files/37988125/Planet.Earth.EP05.Deserts.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part07.rar
http://rapidshare.com/files/37988749/Planet.Earth.EP05.Deserts.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part08.rar
http://rapidshare.com/files/37989510/Planet.Earth.EP05.Deserts.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part09.rar
http://rapidshare.com/files/37990237/Planet.Earth.EP05.Deserts.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part10.rar
http://rapidshare.com/files/37991008/Planet.Earth.EP05.Deserts.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part11.rar
http://rapidshare.com/files/37991713/Planet.Earth.EP05.Deserts.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part12.rar
http://rapidshare.com/files/37992514/Planet.Earth.EP05.Deserts.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part13.rar
http://rapidshare.com/files/37993204/Planet.Earth.EP05.Deserts.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part14.rar
http://rapidshare.com/files/37993909/Planet.Earth.EP05.Deserts.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part15.rar
http://rapidshare.com/files/37994599/Planet.Earth.EP05.Deserts.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part16.rar
http://rapidshare.com/files/37995502/Planet.Earth.EP05.Deserts.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part17.rar
http://rapidshare.com/files/37996283/Planet.Earth.EP05.Deserts.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part18.rar
http://rapidshare.com/files/37996926/Planet.Earth.EP05.Deserts.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part19.rar
http://rapidshare.com/files/37997599/Planet.Earth.EP05.Deserts.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part20.rar
http://rapidshare.com/files/37998314/Planet.Earth.EP05.Deserts.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part21.rar
http://rapidshare.com/files/37998986/Planet.Earth.EP05.Deserts.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part22.rar
http://rapidshare.com/files/37999248/Planet.Earth.EP05.Deserts.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part23.rar

còn tiếp...
 

ducga

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
1 bài post chỉ giới hạn 10,000 ký tự nên em xin post tiếp:

Phần 6
Mã:
http://rapidshare.com/files/38002432/pe_e6_xentrox_wbb.part01.rar
http://rapidshare.com/files/38003230/pe_e6_xentrox_wbb.part02.rar
http://rapidshare.com/files/38004140/pe_e6_xentrox_wbb.part03.rar
http://rapidshare.com/files/38004881/pe_e6_xentrox_wbb.part04.rar
http://rapidshare.com/files/38005575/pe_e6_xentrox_wbb.part05.rar
http://rapidshare.com/files/38006307/pe_e6_xentrox_wbb.part06.rar
http://rapidshare.com/files/38007240/pe_e6_xentrox_wbb.part07.rar
http://rapidshare.com/files/38007975/pe_e6_xentrox_wbb.part08.rar
http://rapidshare.com/files/38008600/pe_e6_xentrox_wbb.part09.rar
http://rapidshare.com/files/38009245/pe_e6_xentrox_wbb.part10.rar
http://rapidshare.com/files/38009787/pe_e6_xentrox_wbb.part11.rar
http://rapidshare.com/files/38010386/pe_e6_xentrox_wbb.part12.rar
http://rapidshare.com/files/38010955/pe_e6_xentrox_wbb.part13.rar
http://rapidshare.com/files/38011580/pe_e6_xentrox_wbb.part14.rar
http://rapidshare.com/files/38012243/pe_e6_xentrox_wbb.part15.rar
http://rapidshare.com/files/38012818/pe_e6_xentrox_wbb.part16.rar
http://rapidshare.com/files/38013390/pe_e6_xentrox_wbb.part17.rar
http://rapidshare.com/files/38013950/pe_e6_xentrox_wbb.part18.rar
http://rapidshare.com/files/38014481/pe_e6_xentrox_wbb.part19.rar
http://rapidshare.com/files/38014993/pe_e6_xentrox_wbb.part20.rar
http://rapidshare.com/files/38015503/pe_e6_xentrox_wbb.part21.rar
http://rapidshare.com/files/38016030/pe_e6_xentrox_wbb.part22.rar
http://rapidshare.com/files/38016218/pe_e6_xentrox_wbb.part23.rar

Phần 7
Mã:
http://rapidshare.com/files/38652792/pe_e7_xentrox_wbb.part01.rar
http://rapidshare.com/files/38653288/pe_e7_xentrox_wbb.part02.rar
http://rapidshare.com/files/38653680/pe_e7_xentrox_wbb.part03.rar
http://rapidshare.com/files/38654086/pe_e7_xentrox_wbb.part04.rar
http://rapidshare.com/files/38654439/pe_e7_xentrox_wbb.part05.rar
http://rapidshare.com/files/38654803/pe_e7_xentrox_wbb.part06.rar
http://rapidshare.com/files/38655199/pe_e7_xentrox_wbb.part07.rar
http://rapidshare.com/files/38655536/pe_e7_xentrox_wbb.part08.rar
http://rapidshare.com/files/38655942/pe_e7_xentrox_wbb.part09.rar
http://rapidshare.com/files/38656335/pe_e7_xentrox_wbb.part10.rar
http://rapidshare.com/files/38656704/pe_e7_xentrox_wbb.part11.rar
http://rapidshare.com/files/38657106/pe_e7_xentrox_wbb.part12.rar
http://rapidshare.com/files/38657472/pe_e7_xentrox_wbb.part13.rar
http://rapidshare.com/files/38657862/pe_e7_xentrox_wbb.part14.rar
http://rapidshare.com/files/38658274/pe_e7_xentrox_wbb.part15.rar
http://rapidshare.com/files/38658723/pe_e7_xentrox_wbb.part16.rar
http://rapidshare.com/files/38659183/pe_e7_xentrox_wbb.part17.rar
http://rapidshare.com/files/38659550/pe_e7_xentrox_wbb.part18.rar
http://rapidshare.com/files/38660002/pe_e7_xentrox_wbb.part19.rar
http://rapidshare.com/files/38660375/pe_e7_xentrox_wbb.part20.rar
http://rapidshare.com/files/38660824/pe_e7_xentrox_wbb.part21.rar
http://rapidshare.com/files/38661269/pe_e7_xentrox_wbb.part22.rar
http://rapidshare.com/files/38652493/pe_e7_xentrox_wbb.part23.rar

Phần 8
Mã:
http://rapidshare.com/files/38661700/Planet.Earth.EP08.Jungles.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part01.rar
http://rapidshare.com/files/38662083/Planet.Earth.EP08.Jungles.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part02.rar
http://rapidshare.com/files/38662587/Planet.Earth.EP08.Jungles.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part03.rar
http://rapidshare.com/files/38663065/Planet.Earth.EP08.Jungles.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part04.rar
http://rapidshare.com/files/38663520/Planet.Earth.EP08.Jungles.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part05.rar
http://rapidshare.com/files/38663966/Planet.Earth.EP08.Jungles.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part06.rar
http://rapidshare.com/files/38664455/Planet.Earth.EP08.Jungles.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part07.rar
http://rapidshare.com/files/38664846/Planet.Earth.EP08.Jungles.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part08.rar
http://rapidshare.com/files/38665296/Planet.Earth.EP08.Jungles.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part09.rar
http://rapidshare.com/files/38665716/Planet.Earth.EP08.Jungles.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part10.rar
http://rapidshare.com/files/38666131/Planet.Earth.EP08.Jungles.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part11.rar
http://rapidshare.com/files/38666544/Planet.Earth.EP08.Jungles.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part12.rar
http://rapidshare.com/files/38666933/Planet.Earth.EP08.Jungles.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part13.rar
http://rapidshare.com/files/38667384/Planet.Earth.EP08.Jungles.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part14.rar
http://rapidshare.com/files/38667820/Planet.Earth.EP08.Jungles.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part15.rar
http://rapidshare.com/files/38668254/Planet.Earth.EP08.Jungles.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part16.rar
http://rapidshare.com/files/38668716/Planet.Earth.EP08.Jungles.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part17.rar
http://rapidshare.com/files/38669122/Planet.Earth.EP08.Jungles.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part18.rar
http://rapidshare.com/files/38669585/Planet.Earth.EP08.Jungles.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part19.rar
http://rapidshare.com/files/38670032/Planet.Earth.EP08.Jungles.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part20.rar
http://rapidshare.com/files/38670491/Planet.Earth.EP08.Jungles.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part21.rar
http://rapidshare.com/files/38670968/Planet.Earth.EP08.Jungles.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part22.rar
http://rapidshare.com/files/38671119/Planet.Earth.EP08.Jungles.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part23.rar
 

ducga

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Phần 9
Mã:
http://rapidshare.com/files/38671544/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part01.rar
http://rapidshare.com/files/38672000/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part02.rar
http://rapidshare.com/files/38672479/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part03.rar
http://rapidshare.com/files/38672939/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part04.rar
http://rapidshare.com/files/38673460/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part05.rar
http://rapidshare.com/files/38673952/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part06.rar
http://rapidshare.com/files/38674452/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part07.rar
http://rapidshare.com/files/38674916/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part08.rar
http://rapidshare.com/files/38675378/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part09.rar
http://rapidshare.com/files/38675916/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part10.rar
http://rapidshare.com/files/38676395/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part11.rar
http://rapidshare.com/files/38676879/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part12.rar
http://rapidshare.com/files/38677395/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part13.rar
http://rapidshare.com/files/38677953/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part14.rar
http://rapidshare.com/files/38678441/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part15.rar
http://rapidshare.com/files/38678950/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part16.rar
http://rapidshare.com/files/38679421/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part17.rar
http://rapidshare.com/files/38679971/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part18.rar
http://rapidshare.com/files/38680551/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part19.rar
http://rapidshare.com/files/38681108/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part20.rar
http://rapidshare.com/files/38681663/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part21.rar
http://rapidshare.com/files/38682307/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part22.rar
http://rapidshare.com/files/38682531/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part23.rar

Phần 10
Mã:
http://rapidshare.com/files/38683194/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part01.rar
http://rapidshare.com/files/38683799/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part02.rar
http://rapidshare.com/files/38684276/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part03.rar
http://rapidshare.com/files/38684764/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part04.rar
http://rapidshare.com/files/38685301/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part05.rar
http://rapidshare.com/files/38685855/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part06.rar
http://rapidshare.com/files/38686424/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part07.rar
http://rapidshare.com/files/38686963/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part08.rar
http://rapidshare.com/files/38687524/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part09.rar
http://rapidshare.com/files/38688024/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part10.rar
http://rapidshare.com/files/38688520/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part11.rar
http://rapidshare.com/files/38689053/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part12.rar
http://rapidshare.com/files/38689700/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part13.rar
http://rapidshare.com/files/38690205/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part14.rar
http://rapidshare.com/files/38690691/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part15.rar
http://rapidshare.com/files/38691192/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part16.rar
http://rapidshare.com/files/38691772/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part17.rar
http://rapidshare.com/files/38692364/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part18.rar
http://rapidshare.com/files/38692891/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part19.rar
http://rapidshare.com/files/38693422/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part20.rar
http://rapidshare.com/files/38693923/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part21.rar
http://rapidshare.com/files/38694504/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part22.rar
http://rapidshare.com/files/38694673/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part23.rar

Phần 11
Mã:
http://rapidshare.com/files/38695198/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part01.rar
http://rapidshare.com/files/38695805/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part02.rar
http://rapidshare.com/files/38696322/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part03.rar
http://rapidshare.com/files/38696858/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part04.rar
http://rapidshare.com/files/38697422/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part05.rar
http://rapidshare.com/files/38697996/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part06.rar
http://rapidshare.com/files/38698573/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part07.rar
http://rapidshare.com/files/38699139/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part08.rar
http://rapidshare.com/files/38699721/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part09.rar
http://rapidshare.com/files/38700267/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part10.rar
http://rapidshare.com/files/38700858/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part11.rar
http://rapidshare.com/files/38701486/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part12.rar
http://rapidshare.com/files/38702018/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part13.rar
http://rapidshare.com/files/38702637/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part14.rar
http://rapidshare.com/files/38703259/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part15.rar
http://rapidshare.com/files/38703852/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part16.rar
http://rapidshare.com/files/38704422/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part17.rar
http://rapidshare.com/files/38705035/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part18.rar
http://rapidshare.com/files/38705575/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part19.rar
http://rapidshare.com/files/38706153/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part20.rar
http://rapidshare.com/files/38706771/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part21.rar
http://rapidshare.com/files/38707373/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part22.rar
http://rapidshare.com/files/38707575/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part23.rar
 

ducga

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Phần 9
Mã:
http://rapidshare.com/files/38671544/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part01.rar
http://rapidshare.com/files/38672000/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part02.rar
http://rapidshare.com/files/38672479/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part03.rar
http://rapidshare.com/files/38672939/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part04.rar
http://rapidshare.com/files/38673460/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part05.rar
http://rapidshare.com/files/38673952/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part06.rar
http://rapidshare.com/files/38674452/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part07.rar
http://rapidshare.com/files/38674916/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part08.rar
http://rapidshare.com/files/38675378/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part09.rar
http://rapidshare.com/files/38675916/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part10.rar
http://rapidshare.com/files/38676395/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part11.rar
http://rapidshare.com/files/38676879/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part12.rar
http://rapidshare.com/files/38677395/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part13.rar
http://rapidshare.com/files/38677953/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part14.rar
http://rapidshare.com/files/38678441/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part15.rar
http://rapidshare.com/files/38678950/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part16.rar
http://rapidshare.com/files/38679421/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part17.rar
http://rapidshare.com/files/38679971/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part18.rar
http://rapidshare.com/files/38680551/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part19.rar
http://rapidshare.com/files/38681108/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part20.rar
http://rapidshare.com/files/38681663/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part21.rar
http://rapidshare.com/files/38682307/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part22.rar
http://rapidshare.com/files/38682531/Planet.Earth.EP09.Shallow.Seas.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part23.rar

Phần 10
Mã:
http://rapidshare.com/files/38683194/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part01.rar
http://rapidshare.com/files/38683799/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part02.rar
http://rapidshare.com/files/38684276/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part03.rar
http://rapidshare.com/files/38684764/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part04.rar
http://rapidshare.com/files/38685301/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part05.rar
http://rapidshare.com/files/38685855/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part06.rar
http://rapidshare.com/files/38686424/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part07.rar
http://rapidshare.com/files/38686963/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part08.rar
http://rapidshare.com/files/38687524/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part09.rar
http://rapidshare.com/files/38688024/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part10.rar
http://rapidshare.com/files/38688520/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part11.rar
http://rapidshare.com/files/38689053/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part12.rar
http://rapidshare.com/files/38689700/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part13.rar
http://rapidshare.com/files/38690205/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part14.rar
http://rapidshare.com/files/38690691/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part15.rar
http://rapidshare.com/files/38691192/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part16.rar
http://rapidshare.com/files/38691772/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part17.rar
http://rapidshare.com/files/38692364/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part18.rar
http://rapidshare.com/files/38692891/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part19.rar
http://rapidshare.com/files/38693422/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part20.rar
http://rapidshare.com/files/38693923/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part21.rar
http://rapidshare.com/files/38694504/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part22.rar
http://rapidshare.com/files/38694673/Planet.Earth.EP10.Seasonal.Forests.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part23.rar

Phần 11
Mã:
http://rapidshare.com/files/38695198/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part01.rar
http://rapidshare.com/files/38695805/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part02.rar
http://rapidshare.com/files/38696322/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part03.rar
http://rapidshare.com/files/38696858/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part04.rar
http://rapidshare.com/files/38697422/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part05.rar
http://rapidshare.com/files/38697996/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part06.rar
http://rapidshare.com/files/38698573/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part07.rar
http://rapidshare.com/files/38699139/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part08.rar
http://rapidshare.com/files/38699721/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part09.rar
http://rapidshare.com/files/38700267/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part10.rar
http://rapidshare.com/files/38700858/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part11.rar
http://rapidshare.com/files/38701486/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part12.rar
http://rapidshare.com/files/38702018/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part13.rar
http://rapidshare.com/files/38702637/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part14.rar
http://rapidshare.com/files/38703259/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part15.rar
http://rapidshare.com/files/38703852/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part16.rar
http://rapidshare.com/files/38704422/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part17.rar
http://rapidshare.com/files/38705035/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part18.rar
http://rapidshare.com/files/38705575/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part19.rar
http://rapidshare.com/files/38706153/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part20.rar
http://rapidshare.com/files/38706771/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part21.rar
http://rapidshare.com/files/38707373/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part22.rar
http://rapidshare.com/files/38707575/Planet.Earth.EP11.Ocean.Deep.2006.720p.HDDVD.x264-ESiR.part23.rar
 

dungnd

THÀNH VIÊN DANH DỰ
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Mày down xong chưa em, copy anh với..........
 

lampham

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Gà down đi, 23 anh ra hà nội share cho anh nhé.
 

atungbk

ĐẠI BA HOA
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Eye of the Leopard (2007) HDTVhttp://rapidshare.com/files/47684521/EyesOfLeo.part01.rar
http://rapidshare.com/files/47685147/EyesOfLeo.part02.rar
http://rapidshare.com/files/47685676/EyesOfLeo.part03.rar
http://rapidshare.com/files/47686179/EyesOfLeo.part04.rar
http://rapidshare.com/files/47686702/EyesOfLeo.part05.rar
http://rapidshare.com/files/47687252/EyesOfLeo.part06.rar
http://rapidshare.com/files/47688037/EyesOfLeo.part07.rar
http://rapidshare.com/files/47688881/EyesOfLeo.part08.rar
http://rapidshare.com/files/47689511/EyesOfLeo.part09.rar
http://rapidshare.com/files/47690267/EyesOfLeo.part10.rar
http://rapidshare.com/files/47691255/EyesOfLeo.part11.rar
http://rapidshare.com/files/47692010/EyesOfLeo.part12.rar
http://rapidshare.com/files/47692686/EyesOfLeo.part13.rar
http://rapidshare.com/files/47693642/EyesOfLeo.part14.rar
http://rapidshare.com/files/47694456/EyesOfLeo.part15.rar
http://rapidshare.com/files/47695301/EyesOfLeo.part16.rar
http://rapidshare.com/files/47696334/EyesOfLeo.part17.rar
http://rapidshare.com/files/47697153/EyesOfLeo.part18.rar
http://rapidshare.com/files/47698507/EyesOfLeo.part19.rar
http://rapidshare.com/files/47699523/EyesOfLeo.part20.rar
http://rapidshare.com/files/47700485/EyesOfLeo.part21.rar
http://rapidshare.com/files/47702472/EyesOfLeo.part22.rar
http://rapidshare.com/files/47703605/EyesOfLeo.part23.rar
http://rapidshare.com/files/47704162/EyesOfLeo.part24.rar
http://rapidshare.com/files/47704957/EyesOfLeo.part25.rar
http://rapidshare.com/files/47705384/EyesOfLeo.part26.rar
http://rapidshare.com/files/47705988/EyesOfLeo.part27.rar
http://rapidshare.com/files/47706364/EyesOfLeo.part28.rar
http://rapidshare.com/files/47706769/EyesOfLeo.part29.rar
http://rapidshare.com/files/47707260/EyesOfLeo.part30.rar
http://rapidshare.com/files/47707814/EyesOfLeo.part31.rar
http://rapidshare.com/files/47708193/EyesOfLeo.part32.rar
http://rapidshare.com/files/47708558/EyesOfLeo.part33.rar
http://rapidshare.com/files/47709058/EyesOfLeo.part34.rar
http://rapidshare.com/files/47709659/EyesOfLeo.part35.rar
http://rapidshare.com/files/47710136/EyesOfLeo.part36.rar
http://rapidshare.com/files/47710441/EyesOfLeo.part37.rar

PASSWORD: www.capa.ru
 

atungbk

ĐẠI BA HOA
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Gà down đi, 23 anh ra hà nội share cho anh nhé.

Bộ này em đã có rồi (kèm phụ đề!) Công nhận là hay thiệt! Bác mà thích thì qua em, em share cho bác.

Em rất thích coi các phim khoa học. Vì vậy đang trong giai đoạn sưu tầm. Còn 1 vài bộ khác em sẽ post lên sau.
 

atungbk

ĐẠI BA HOA
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Discovery Channel: Sharks Under Glass

http://rapidshare.com/files/46330785/sharks.under.glass.720p-dhd.r22
http://rapidshare.com/files/46330873/sharks.under.glass.720p-dhd.rar
http://rapidshare.com/files/46330968/sharks.under.glass.720p-dhd.r00
http://rapidshare.com/files/46331074/sharks.under.glass.720p-dhd.r01
http://rapidshare.com/files/46331186/sharks.under.glass.720p-dhd.r02
http://rapidshare.com/files/46331258/sharks.under.glass.720p-dhd.r03
http://rapidshare.com/files/46331334/sharks.under.glass.720p-dhd.r04
http://rapidshare.com/files/46331441/sharks.under.glass.720p-dhd.r05
http://rapidshare.com/files/46331512/sharks.under.glass.720p-dhd.r06
http://rapidshare.com/files/46331602/sharks.under.glass.720p-dhd.r07
http://rapidshare.com/files/46331709/sharks.under.glass.720p-dhd.r08
http://rapidshare.com/files/46331821/sharks.under.glass.720p-dhd.r09
http://rapidshare.com/files/46331898/sharks.under.glass.720p-dhd.r10
http://rapidshare.com/files/46331989/sharks.under.glass.720p-dhd.r11
http://rapidshare.com/files/46332115/sharks.under.glass.720p-dhd.r12
http://rapidshare.com/files/46332207/sharks.under.glass.720p-dhd.r13
http://rapidshare.com/files/46332308/sharks.under.glass.720p-dhd.r14
http://rapidshare.com/files/46332417/sharks.under.glass.720p-dhd.r15
http://rapidshare.com/files/46332510/sharks.under.glass.720p-dhd.r16
http://rapidshare.com/files/46332612/sharks.under.glass.720p-dhd.r17
http://rapidshare.com/files/46332683/sharks.under.glass.720p-dhd.r18
http://rapidshare.com/files/46332770/sharks.under.glass.720p-dhd.r19
http://rapidshare.com/files/46332865/sharks.under.glass.720p-dhd.r20
http://rapidshare.com/files/46332965/sharks.under.glass.720p-dhd.r21
 

huy_max1

Senator
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Gà down đi, 23 anh ra hà nội share cho anh nhé.

Gà nó ở bển rồi bác ơi. Hay bác gửi ổ cứng sang nó cop cho :)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bắt nguồn từ thớt này: https://www.handheld.com.vn/threads...10-4-128gb-kem-keyboard-kt-15-9.598306/page-2

Mong thớt kiểm tra thời gian bid giá của bạn: dunggt1982 giúp mình.
Bạn chủ thớt show hình hiển thị là b ...
Top