Từ điển Kinkin

cuongcaav

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#2
Em đang dùng O2 Neo em đã setup từ điển Kinkin từ file cab mà sao không được bạn nào biết thì chỉ cho minh cách setup với cám ơn nhiều
Bạn cài file cab thôi chưa đủ, phải copy phần data vào thẻ rồi chỉnh đường link của kin kin về đó thì mới được. chúc thành công
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Có điều kiện em cũng mua hàng tgdđ, hậu đãi và cách bán hàng tốt.
Lazada Vietnam Master card on Monday
Top