Từ điển kỹ thuật Anh - Việt

phung_phuc

GÂY DỰNG
Xin chào mọi người, có ai có từ điển kỹ thuật hay/và từ điện Hóa học Anh - Việt không? Nếu có xin vui lòng giúp đỡ, bằng cách mua chính thức hay không chính thức đều được cả. Cảm ơn nhiều
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top