Tư vấn về mua pin 9 cell cho T43

Các thớt khác của do_chi_kien

do_chi_kien

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Em có con T43 model 26686 GU, đang dùng adapter có P/N: 08K8209. Các bác cho em hỏi với con Adapter của em có thể dùng cho pin 9 cell này: 08K8197 không? Thanks
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top