Tuyển Tình Nguyện Viên cho dự án INDIGO CLUB

Các thớt khác của INDIGO-club

INDIGO-club

NHẬP HỘI
THÔNG BÁO TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN
INDIGO PROJECT- TÌNH NGUYỆN VÌ HOÀ BÌNH (VPV)

Chào các bạn tình nguyện viên,
Câu lạc bộ Indigo là một trong những dự án tình nguyện của tổ chức tình nguyện vì Hoà Bình (VPV) với mục đích trao đổi văn hoá giữa các quốc gia và nâng cao kỹ năng cho tình nguyện viên. Để nâng cao hơn nữa chất lượng và qui mô hoạt động của Indigo Club, Ban điều hành xin mời các bạn tình nguyện viên đăng ký vào vị trí thành viên ban điều hành của Indigo.

1. SỐ LƯỢNG

- 5 tình nguyện viên

2. YÊU CẦU

-
Nhiệt tình, sẵn sàng tình nguyện tham gia vào các hoạt động xã hội, hoạt động phát triển cộng đồng hoặc hoạt động trao đổi văn hóa quốc tế
-
Có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi
-
Có khả năng tổ chức, có khả năng làm việc với nhóm đông người
-
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng anh
-
Có khả năng dành thời gian trong ít nhất 5 tháng (từ tháng 7/2009 đến hết tháng 12/2009)

3. QUYỀN LỢI

- Cơ hội tham gia hoạt động xã hội và tình nguyện
- Cơ hội làm việc thường xuyên với tình nguyện viên quốc tế
- Cơ hội thực hiện những sáng kiến của mình và thể hiện bản thân để xây dựng các buổi workshop (2 tuần/1 workshop) và các sự kiện (1/6, Christmas, New Year), các hoạt động ngoài trời (1 tháng/1 hoạt động)
- Hoàn thiện các kỹ năng mềm
- Cùng tham gia các party với thành viên Indigo

4. HỒ SƠ

- Hồ sơ gồm CV (lý lịch nêu rõ các thông tin cá nhân, học vấn và sở trường) và cover letter (thư ứng cử nêu rõ lý do tại sao muốn tham gia vào vị trí này)
- Hồ sơ gửi về email: vpv.indigo.club@gmail.com. Tiêu dề: “Indigo key member application
- Deadline: 05/07/2009

(Kết quả vòng 1 sẽ được thông báo trên diễn đàn VPV, diễn đàn Indigo và qua email cho những người được tuyển chọn vào vòng 2 vào 08/07/2009)
- Nếu có câu hỏi, xin liên hệ: Ms Thanh Mai: 0978 706 606
hoặc Ms Kim Oanh: 0975 779 608 (không SMS)CALL FOR PARTICIPANTS
INDIGO CLUB- VOLUNTEER FOR PEACE VIETNAM (VPV)

Dear volunteers,
Indigo is one of the long-term project of Volunteers for Peace Vietnam, which focuses on intercultural exchange and skill training. In order to enhance and expand Indigo club’s activities, Indigo club board now opens an opportunity for volunteers to be the key member of Indigo.

1. POSITION

_ 5 Key members for Event department and workshop department

2. REQUIREMENT

_ Enthusiasm, responsibility
_ Desire to devote for society and community development
_ Ability to organize and work with large group of people
_ Communication in English
_ Ability to work for at least 6 month’s time (from July, 2009 to the end of December, 2009)

3. BENEFITS

_ Take part in social & voluntary activities
_ Work with international volunteers always
_ Suggest and implement ideas to organize workshop (once every 2 week) and event (once every month)
_ Develop skills, competencies and join parties

4. APPLICATION

_Send application form (includes personal information, education, strength, etc) and personal statement (motivation for applying) to: vpv.indigo.club@gmail.com
Subject: “Indigo key member application”
_Deadline: 5th, July 2009

(The result for the first round with be inform in VPV forum, Indigo forum and via email to the selected candidates on 08th, July 2009)
- For any question, please contact ms Thanh Mai: 0978 706 606
or ms Kim Oanh: 0975 779 608 (no SMS)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top