[TOÀN QUỐC] TV Sony, Samsung, Lg giá kho sale rẻ 30 40% so với sthị

Các thớt khác của PapaOfBean Lịch sử giao dịch của PapaOfBean (0)

Status
Không mở trả lời sau này.

PapaOfBean

MÁY HỎNG
NHẬP HỘI
"TV S.ony, S.amsung, L.g giá kho sale rẻ 30 40% so với sthị !!!

Chào cả nhà
Em chuyên phân phối tivi model 2023 giá kho rẻ hơn siêu thị 30 40%. Các anh chị em làm nội thất hay homestay, khách sạn lấy tivi bên em rất nhiều.

- So ny 32w610g FullHD = 5.4 (Sthi 7.5tr)
- So ny 43x75 4k = 8.9 (Sthi 12.5tr)
- So ny 50x75 4k = 9.8 (Sthi 14tr) ,⚡
- So ny 43x80k 4k = 13 (Sthi 15tr)
- So ny 50x75k 4k = 12 (Sthi 16.5tr)
- So ny 49x8500h 4k = 14.5 (Sthi 18.5tr)
- So ny 50x80j 4k = 11.5 (Sthi 17.5tr)
- So ny 50x85j 4k = 12.5 (Sthi 19.5tr)
- So ny 50x80k 4k = 14.5 (Sthi 18.5tr)
- So ny 55x80k 4k = 15.5 (Sthi 18.5tr)
- So ny 55x85j 4k = 13.9 (Siêu Thị 22.5tr) ,⚡
- So ny 55x80j 4k = 12.5 (Siêu Thị 19.5tr) ,⚡
- So ny 55x90j 4k = 14.9 (Siêu Thị 23.5tr)
- So ny 55x75k 4k = 12.5 (Siêu Thị 18.5tr)
- So ny 55x7500h 4k = 12.5 (Siêu Thị 17.5tr)
- So ny 65x80k 4k = 20.5 (Siêu Thị 24.5tr)
- So ny 65x75k 4k = 16.5 (Siêu Thị 21.5tr)
- So ny 65x7500h 4k = 14.5 (Siêu Thị 19.5tr)
- So ny 65x8000h 4k = 14.5 (Siêu Thị 21.5tr)
- So ny 65x80j 4k = 15.5 (Siêu Thị 22.5tr) ,⚡
- So ny 65x85j 4k = 18.9 (Siêu Thị 24.5tr)
- So ny 75x86j 4k = 26 (Siêu Thị 29tr)
- So ny 75x80j 4k = 24.5 (Siêu Thị 42.5tr)
- So ny 75x80k 4k = 29 (Siêu Thị 35.5tr)
- So ny 75x90k 4k = 37 (Siêu Thị 46.5tr)
- So ny 85x85k 4k = 51 (Siêu Thị 59.5tr)
- So ny 55a80j 4k Oled = 28 (Siêu Thị 38.5tr)
- So ny 65a80j 4k Oled = 32 (Siêu Thị 58.5tr)
- So ny 75x90j 4k = 31 (Siêu Thị 45tr)
- So ny 77a80j 4k Oled = 56 (Siêu Thị 90tr)

- .S.am.sung 43au7200 4k = 7.9 (Siêu Thị 11.5tr) ,⚡
- .S.am.sung 43au9000 4k = 8.5 (Siêu Thị 12.5tr)
- .S.am.sung 43bu8000 4k = 10.5 (Siêu Thị 14.5tr)
- .S.am.sung 55au8100 4k = 12.9 (Siêu Thị 15.5tr)
- .S.am.sung 55au7002 4k = 11.5 (Siêu Thị 13.5tr)
- .S.am.sung 55au7200 4k = 9.9 (Siêu Thị 17.5tr)
- .S.am.sung 55q60b 4k qled = 15.5 (Siêu Thị 17.5tr)
- .S.am.sung 55au9000 4k = 12.9 (Siêu Thị 19.5tr)
- .S.am.sung 50au7002 4k = 10.5 (Siêu Thị 13tr)
- .S.am.sung 50au7200 4k = 9.5 (Siêu Thị 13.5tr)
- .S.am.sung 50bu8000 4k = 12.5 (Siêu Thị 16tr)
- .S.am.sung 50au8100 4k = 10.5 (Siêu Thị 17tr)
- .S.am.sung 50q65a 4k qled = 14.5 (Siêu Thị 19.5tr)
- .S.am.sung 50q60b 4k qled = 13.8 (Siêu Thị 16.5tr)
- .S.am.sung 55bu8000 4k = 14.5 (Siêu Thị 17.5tr)
- .S.am.sung 55q70a 4k qled = 14.5 (Siêu Thị 22tr)
- .S.am.sung 65au9000 4k qled = 17.5 (Siêu Thị 21tr)
- .S.am.sung 65bu8000 4k = 17.5 (Siêu Thị 21tr)
- .S.am.sung 65au7200 4k = 12.9 (Siêu Thị 17.5tr)
- .S.am.sung 55q65a 4k qled = 13.5 (Siêu Thị 18.5tr)
- .S.am.sung 65q65a 4k qled = 14.5 (Siêu Thị 21tr)
- .S.am.sung 65q60b 4k qled = 19 (Siêu Thị 21tr)
- .S.am.sung 65q70a 4k qled = 21.5 (Siêu Thị 29tr)
- .S.am.sung 65q80a 4k qled = 19.5 (Siêu Thị 32tr)
- .S.am.sung 65q80b 4k qled = 21.5 (Siêu Thị 45tr)
- .S.am.sung 65qn90b 4k qled = 29 (Siêu Thị 55tr)
- .S.am.sung 75tu8100 4k qled = 19.9 (Siêu Thị 35tr)
- .S.am.sung 75q65a 4k qled = 23.5 (Siêu Thị 32tr)
- .S.am.sung 75q70a 4k qled = 28 (Siêu Thị 45tr)
- .S.am.sung 85q60a 4k qled = 36.5 (Siêu Thị 52tr)
- .S.am.sung 85q70a 4k qled = 45 (Siêu Thị 59tr)
- .S.am.sung 75bu8000 4k = 26 (Siêu Thị 32tr)
- .S.am.sung 75q70b 4k qled = 31 (Siêu Thị 45tr)
- .S.am.sung 85bu8000 4k = 39 (Siêu Thị 52tr)
- .S.am.sung 85q60b 4k qled = 44 (Siêu Thị 55tr)

- L.g 43uq7550 4k = 9.9 (Siêu Thị 12tr)
- L.g 43up7550 4k = 7.9 (Siêu Thị 12tr) ,⚡
- L.g 43nano75 4k nanocell = 10.5 (Siêu Thị 14tr)
- L.g 50uq7550 4k = 10.9 (Siêu Thị 14tr)
- L.g 55uq8000 4k = 13.5 (Siêu Thị 15tr)
- L.g 50up7550 4k = 9.5 (Siêu Thị 12.6tr) ,⚡
- L.g 50up7800 4k = 9.7 (Siêu Thị 13.6tr)
- L.g 55nano79 4k nanocell = 11.5 (Siêu Thị 15.6tr)
- L.g 50nano80s 4k nanocell = 14.9 (Siêu Thị 15.5tr)
- L.g 55nano80s 4k nanocell = 15.5 (Siêu Thị 19tr)
- L.g 55nano86 4k nanocell = 13.5 (Siêu Thị 19tr) ,⚡
- L.g 65uq7550 4k = 16.5 (Siêu Thị 19tr)
- L.g 65nano79 4k nanocell = 17.5 (Siêu Thị 19tr)
- L.g 65nano86 4k nanocell = 19.5 (Siêu Thị 25tr)
- L.g 65qned91 4k nanocell = 24 (Siêu Thị 29tr)
- L.g 65nano95 4k nanocell = 24.5 (Siêu Thị 40tr)
- L.g 48a1 4k Oled = 15.5 (Siêu Thị 27tr)
- L.g 48c1 4k Oled = 16.9 (siêu thị 23tr)
- L.g 55c2 4k Oled = 36 (siêu thị 29tr)
- L.g 55c1 4k Oled = 22.5 (Siêu Thị 29tr)
- L.g 55a1 4k Oled = 20.5 (Siêu Thị 24tr)
- L.g 55g1 4k Oled = 279 (Siêu thị 42tr)
- L.g 65a1 4k Oled = 23.5 (Siêu thị 42tr) ,⚡
- L.g 65b1 4k Oled = 26.5 (Siêu thị 39tr)
- L.g 65g1 4k Oled = 36 (Siêu Thị 49tr) ⚡
- L.g 65c2 4k Oled = 37 (Siêu Thị 54tr)
- L.g 65c1 4k Oled = 31 (Siêu Thị 45tr) ,⚡
- L.g 70up7750 4k = 16.8 (Siêu thị 22tr)
- L.g 70up7800 4k = 16.5 (Siêu thị 23tr) ,⚡
- L.g 75up7750 4k = 18.9 (Siêu thị 24tr)
- L.g 75up7800 4k = 19.5 (Siêu thị 25tr)
- L.g 75nano75 4k nanocell = 22.5 (Siêu Thị 28tr)
- L.g 75nano86 4k nanocell = 27.5 (Siêu Thị 33tr)
- L.g 77c1 4k Oled = 52 (Siêu Thị 80tr)
- L.g 75uq8000 4k = 25 (Siêu Thị 33tr)

# T.V fullbox bảo hành chính hãng toàn việt nam, số giờ bật màn hình 0h, đầy đủ khuyến mại đi kèm như siêu thị Điện Máy Xanh, Nguyễn Kim, Mediamart...

# T.v giá kho nên rẻ hơn sthi điện máy 30 40%. CÓ TRẢ GÓP 0%

# Model nào không có ở list trên vui lòng inbox e lấy giá tốt

# Kho e nhận mua t.v cũ hỏng giá tốt

Địa chỉ kho tại Mai Động, Tam Trinh và Yên Sở Hà Nội. Có kho chi nhánh tại Thới An, Q12, Tp HCM. Có ship cod Toàn Quốc

Số phone và Z.alo 09.88.062.120

Em cần tuyển CTV bán hàng T.v, điện máy online, chỉ cần có máy tính hay điện thoại thông minh là đc. Thu nhập hàng tháng 4 - 6tr
"
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Nội dung tương đồng

Bài viết cần bạn xem thêm

8B324D6C-9C05-43CE-A6CB-9E63BA10F124.jpeg
- Mình hay xem TV trên điện thoại và Apple TV, Google Chromecast
Chủ yếu xem ANTV, HTV9 về tin tức, thời sự 60S.,,,
Mua đã lâu, nay mới vào HBO xem thì ko được, bắt m ...
Top