Uninstall Manager 3.11_Gở bỏ chương trình triệt để.

Xitin_hm

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#1
Khi xóa một chương trình, bạn thường hay quan tâm xem những gì liên quan đến chương trình đó có được xóa hẳn hay còn nằm rải rác đâu đó trên máy của bạn.
Với Uninstall Manager 3.11, những thắc mắc của bạn sẽ không còn vì phiên bản này sẽ giúp bạn làm sạch những gì còn xót lại khi bạn muốn gỡ bỏ một chương trình nào đó.

Một số tính năng.

The most full-featured uninstaller available for the Palm OS.
Monitors applications for saving hidden items.
Works in the background with no user intervention.
Monitors file installations using the HotSync® Manager.
Cleans a68k cache/temporary files.
Groups all related items together allowing quick and easy uninstallations.
Group files on the card with RAM based applications and keep your card clean.
Sandbox mode: A carefree environment to try out new applications.
Recording mode: Quickly undo changes to your device.
Monitors and deletes files and directories directly from the expansion card.
Option to delete directories on the expansion card when deleting applications.
Deletes RAM based items when uninstalling card based applications.
Deletes Card based items when uninstalling RAM based applications.
Allows for uninstallation rollbacks in case you change your mind (requires NG Undo).
Find items monitored between a specified time period.
Smart Monitoring: Only monitor true hidden files.
Completely new Graphical User Interface.
Support for 320 X 480 Portrait and Landscape modes.
Context-Sensitive Help - a unique Help Mode.
Many more usability features.
Protect Your Assets Now: Uninstall Manager guards your RAM from garbage!
Available in the Registered Version: There is no need to open Uninstall Manager to completely delete applications! (see RDD below for more).

Một vài điểm mới của phiên bản này

* Force Delete of all protected files from anywhere, not just the Applications View.
* Fix: Deleting unassociated installed files when uninstalling applications: Will not check if the file belongs to a different app when the file itself is an application

Mời tham khảo thêm và tải bản dùnbg thử TẠI ĐÂY

CHÚC GIÁNG SINH VUI VẺ !
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Giới trẻ ngày nay hình như thích đồ công nghệ hơn là mấy miếng kim loại + da thuộc phối lại có giá trên trời,
Lazada Vietnam Master card on Monday
Top