Update bản Radio mới nhất cho Desire

fellow

Mập dễ thương
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
32.46.00.32U_5.10.05.17_2

Bản này test thấy sóng gió bình thường, có vẻ ít hao pin hơn so với mí chú trước :D
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top