Update bản Radio mới nhất cho Desire

fellow

Mập dễ thương
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
32.46.00.32U_5.10.05.17_2

Bản này test thấy sóng gió bình thường, có vẻ ít hao pin hơn so với mí chú trước :D
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top