NỘP H/S v/v người thắng đấu giá

Các thớt khác của Toi La Toi

Toi La Toi

NHẬP HỘI
Kính gửi các mod @Lam Sơn @syhuy1977 @N8890 ...

Em có tham gia đấu giá ở trang này:


Nhưng em thấy cú bid đầu tiên của bác @viet2302 có ghi sai số điện thoại và cú bid tiếp theo chỉ ghi số tiền mà không chỉnh số điện thoại. Vậy cho em hỏi cú bid sau cùng của bác @viet2302 có hợp lệ không ah

Em xin cảm ơn các mod.
 

viet2302

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Kính gửi các mod @Lam Sơn @syhuy1977 @N8890 ...

Em có tham gia đấu giá ở trang này:


Nhưng em thấy cú bid đầu tiên của bác @viet2302 có ghi sai số điện thoại và cú bid tiếp theo chỉ ghi số tiền mà không chỉnh số điện thoại. Vậy cho em hỏi cú bid sau cùng của bác @viet2302 có hợp lệ không ah

Em xin cảm ơn các mod.
Chủ thớt vào đây xem thế nào!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Kính nhờ ban quản trị xóa Topic này:
vì đã bán được rồi, xin chân thành cảm ơn
Top