V/v: thêm chuông cho Alarm

dechequan

GÂY DỰNG
Tình hình là kon máy của em có mấy chuông cơ bản ngắn tũn.
Các bác chỉ giúp ah; chứ sáng ra nó kêu vậy ko thức dậy nổi.
Thank you,
 

phamhien

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Tình hình là kon máy của em có mấy chuông cơ bản ngắn tũn.
Các bác chỉ giúp ah; chứ sáng ra nó kêu vậy ko thức dậy nổi.
Thank you,

Tạo đoạn nhạc chuông dài (bài hát mp3 chẳng hạn), convert sang định dạng .wav, sau đó đổi tên thành alarm 1 chẳng hạn, chép đè vào cái Alarm 1 trong thư mục Window. Thế là vào mục chuông, chọn cái Alarm 1 đó nó sẽ đổ chuông bài hát!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top