[TOÀN QUỐC] Vài chiếc vintage e giao lưu

Các thớt khác của Minhtam281113 Lịch sử giao dịch của Minhtam281113 (0)

Minhtam281113

NHẬP HỘI
1 elgin máy lên dây
Sử dụng máy elgin peseux 7001
Tình trạng rất mới zin nguyên bản
Size 35 chưa núm
Giá 1t800k
2 seiko 7625-8293
Size 36 chưa núm
Tình trạng zin hết cả dây khoá
Lịch chỉnh 9-12
Giá 1t200k
3 seiko 2406-3030
Mặt nâu loang cfe rất hút
Size 28-38
Này dây khoá ko zin
Giá 750k
Sdt 0932584848
Đồng hồ đang hoạt động khá chuẩn
Mời các bác
 

Attachments

 • 0C2037D3-9201-4667-BA8A-01C63997A73F.jpeg
  0C2037D3-9201-4667-BA8A-01C63997A73F.jpeg
  170.3 KB · Đọc: 76
 • C084B417-6970-4549-8914-A46D9CD00B02.jpeg
  C084B417-6970-4549-8914-A46D9CD00B02.jpeg
  124.8 KB · Đọc: 78
 • CE867B78-09A1-46F0-AAA2-5FB8F02ABCE3.jpeg
  CE867B78-09A1-46F0-AAA2-5FB8F02ABCE3.jpeg
  163.9 KB · Đọc: 66
 • 057EBCD6-C29B-4C5E-8A3F-465842B5A1F2.jpeg
  057EBCD6-C29B-4C5E-8A3F-465842B5A1F2.jpeg
  119.4 KB · Đọc: 70
 • 9EC694EB-9B58-4806-9E04-D61EE68DB58F.jpeg
  9EC694EB-9B58-4806-9E04-D61EE68DB58F.jpeg
  163.6 KB · Đọc: 81
 • 61C1849D-C1D9-4B72-8773-0D3BE5E3655B.jpeg
  61C1849D-C1D9-4B72-8773-0D3BE5E3655B.jpeg
  142.1 KB · Đọc: 83
 • ED520A5C-50F7-4A0A-9B1A-799722437C60.jpeg
  ED520A5C-50F7-4A0A-9B1A-799722437C60.jpeg
  158.4 KB · Đọc: 87
 • 924EDC3A-BB36-4110-9772-F1D7D18DEB80.jpeg
  924EDC3A-BB36-4110-9772-F1D7D18DEB80.jpeg
  141.8 KB · Đọc: 75
 • 6006F350-A081-4D11-A28E-CB36032452AE.jpeg
  6006F350-A081-4D11-A28E-CB36032452AE.jpeg
  117.4 KB · Đọc: 75
 • CDE3EC1A-CD5F-4EB4-8CF7-A7A9B45E89F2.jpeg
  CDE3EC1A-CD5F-4EB4-8CF7-A7A9B45E89F2.jpeg
  113.6 KB · Đọc: 60
 • D7E71EAC-ACDF-4A9D-90F0-48384B90CF49.jpeg
  D7E71EAC-ACDF-4A9D-90F0-48384B90CF49.jpeg
  153.4 KB · Đọc: 66
 • DCF8583F-D0EB-4C32-8ECD-C7570E979024.jpeg
  DCF8583F-D0EB-4C32-8ECD-C7570E979024.jpeg
  146.1 KB · Đọc: 70
 • D58883D5-F2BD-4BC7-B464-38EE4CA06B51.jpeg
  D58883D5-F2BD-4BC7-B464-38EE4CA06B51.jpeg
  159.3 KB · Đọc: 67
 • 2FADDDCF-F126-43EC-AB74-AFB93352EA79.jpeg
  2FADDDCF-F126-43EC-AB74-AFB93352EA79.jpeg
  136.6 KB · Đọc: 60
 • 5D736BE4-FF59-41D7-AEFF-50DE51B3511A.jpeg
  5D736BE4-FF59-41D7-AEFF-50DE51B3511A.jpeg
  131.8 KB · Đọc: 56
 • 7AB82EE1-2D71-4F8C-90C6-03C0A5AEED7A.jpeg
  7AB82EE1-2D71-4F8C-90C6-03C0A5AEED7A.jpeg
  122.9 KB · Đọc: 55
 • 297C10F4-DF2F-4B58-AECE-0AE9E2D9CBF7.jpeg
  297C10F4-DF2F-4B58-AECE-0AE9E2D9CBF7.jpeg
  129.1 KB · Đọc: 52
 • 8E08398D-880B-4FDA-8102-26F03872587F.jpeg
  8E08398D-880B-4FDA-8102-26F03872587F.jpeg
  118.7 KB · Đọc: 50
 • C00F238F-7E13-4837-93E8-888F90C06F2B.jpeg
  C00F238F-7E13-4837-93E8-888F90C06F2B.jpeg
  136.6 KB · Đọc: 72

Bài viết cần bạn xem thêm

Chắc do đầu tư nhiều về các mảng truyền thông nên thường sẽ được để ý hơn
Top