vấn đề nâng cấp

baomy01

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
tôi chạy nâng cấp xong nó hiện align screen và dấu thập .khi chấm vào thì nó chạy chổ khác.mình không biết bước tiếp theo là làm gì xin các bạn giúp cho
 

atungbk

ĐẠI BA HOA
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Khi nó hiện ra Align Screen nghĩa là yêu cầu bạn chấm < chọt > vào các điểm được đánh dấu thập trên màn hình.
Thông thường bạn sẽ phải chọt 5 điểm, 4 góc và 1 ở trung tâm. Sau khi Align xong thì sẽ chuyển sang khai báo thông tin.... rất đơn giản.
Mục đích của Align Screen chỉ để chỉnh sao cho cảm ứng được chính xác thôi... Cứ làm theo trình tự, chọt vào tâm mỗi chữ thập nhé!
Chúc vui!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top