Việt Nam - Where to Buy Apple Products and Services

duongtran

no more choice
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
25 records have been returned.

FutureWorld - Talent Co Ltd - Apple Premium Reseller
240 Nguyen Thi Minh Khai Street, ward 6, District 3,
Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: 848 9307673
Fax: 848 9307674
Email: sales@futureworld.com.vn
Web: http://www.futureworld.com.vn


FutureWorld - Talent Co Ltd - Apple Premium Reseller
84, Ba Thang Hai Street, Ward 12, District 10
Ho Chi Minh City,
Vietnam

Tel: +84 8 681350
Fax: +84 8 8681351
Email: sales@futureworld.com.vn
Web: http://www.futureworld.com.vn


Aqua Laptop - Indochina Import and Export Joint Stock Company - Apple Authorised Reseller
393, Truong Chinh, Thanh Xuan District
Hanoi

Tel: +84 4 5682406
Fax: +84 4 5682407
Email: nguyencuong@aqualaptop.com
Web: http://www.aqualaptop.com/


DDC - Dang Duc Computers - Apple Authorised Reseller
166B Bui Thi Xuan Street, District 1
Ho Chi Minh City,
Tel: +848 9252206
Fax: +84 9256866
Email: dengduc-sales@hcm.fpt.vn
Web:


Ezone - Viet Quang Technology Co. Ltd - Apple Authorised Reseller
84 Nguyen Trai, Ward Ben Thanh, District 1
Ho Chi Minh City,

Tel: +84 8 393044
Fax: +84 9 257596
Email: chihung_vmax@hcm.fpt.vn
Web: http://www.vietquang.com.vn, http://www.ezone.com.vn


FPT Distribution Company -
298H Kim Ma, Van Phuc Diplomatic
CompoundBadinh District.Hanoi,
Vietnam

Tel: 844 7260713
Fax: 844 7260666
Email:
Web: http://www.fdc.com.vn/


FPT Distribution Company -
4th Floor, 63 Vo Van Tan Street, District 3
HoChiMinh City
Vietnam

Tel: 848 9330999
Fax: 848 9301868
Email:
Web: http://www.fdc.com.vn/


Hoang Cuong - Hoang Cuong Computers Co Ltd - Apple Authorised Reseller
75 Luong Khanh Thien Street
Hai Phong


Tel: +84 31 3610710
Fax: +84 31 3920609
Email: hoangcuong@hn.vnn.vn
Web: http://www.hoangcuong.com.vn


iLand - Thoai Hiep Co - Apple Authorised Reseller
51 Pasteur Street, District 1,
Ho Chi Minh City,

Tel: +848 9133295
Fax: +848 8212191
Email: thoaihiepco@yahoo.com
Web:


iShop Vietnam - Apple Authorised Reseller
158, Nguyen Thai Hoc Street, Ba Dinh District
Hanoi


Tel: +84 98994555
Fax: +84 4 7346988
Email: dddgggtuan@yahoo.com
Web:


KTC Co Ltd - Apple Authorised Reseller
384 Ngyen Thi Minh Khai
Q3 TP.Ho Chin Minh City

Tel: 84 8-834-1323/4
Fax: 84 8-832-2037
Email: xuanthoi@ktc.com.vn.
Web: http://www.ktc.com.vn/


Mobile World - Apple Authorised Reseller
332 Cong Hoa Street, Tan Binh district, Ho Chi Minh City,Vietnam

Tel: +848 8125960, +84 9071 30141
Fax: +848 8125962
Email: contact@thegioididong.com
Web: http://www.thegioididong.com


Mobile World - Apple Authorised Reseller
182 Nguyen Thi Minh Khai, District 3, Ho Chi Minh City
Vietnam

Tel: +848 8125960, +84 983009811
Fax: +848 8125961
Email: contact@thegioididong.com
Web: http://www.thegioididong.com


Mobile World - Apple Authorised Reseller
708 Nguyen Trai Street, District 5, Ho Chi Minh City

Vietnam
Tel: +848 8125960, +84 989501314
Fax: +848 8125961
Email: contact@thegioididong.com
Web: http://www.thegioididong.com


Mobile World - Apple Authorised Reseller
163 Thai Ha Street, Dong Da District, Hanoi City


Vietnam
Tel: +848 8125960, +84 909791141
Fax: +848 8125961
Email: contact@thegioididong.com
Web: http://www.thegioididong.com


Mobile World - Apple Authorised Reseller
217A Quoc Lo 15 Street, Tan Tien District, Dong Nai Province, Vietnam

Tel: +848 8125960, +84 903035146
Fax: +848 8125961
Email: contact@thegioididong.com
Web: http://www.thegioididong.com


Mobile World - Apple Authorised Reseller
320 Le Duan Street, Thanh Khe District, Da Nang City
Vietnam

Tel: +848 8125960, +84 907447277
Fax: +848 8125961
Email: contact@thegioididong.com
Web: http://www.thegioididong.com


Mobile World - Apple Authorised Reseller
14 Hung Vuong Street, Ninh Kieu District, Can Tho City

Vietnam
Tel: +848 8125960, +84 939597988
Fax: +848 8125961
Email: contact@thegioididong.com
Web: http://www.thegioididong.com


Nam A - South Asia Informatics Technology Joint Stock Company - Apple Authorised Reseller
12B, Bis Ly Nam De Street, Hoan Kiem District
Hanoi


Tel: +84 7 337007
Fax: +84 4 7337006
Email: asia-ct@nama.com.vn, namahcm@vnn.vn
Web: http://www.nama.com.vn


Nam A - South Asia Informatics Technology Joint Stock Company - Apple Authorised Reseller
102, Thai Ha Street, Dong Da District
Hanoi


Tel: +84 4 5377688
Fax: +84 4 +84 4 5377686
Email: asia-ct@nama.com.vn, namahcm@vnn.vn
Web: http://www.nama.com.vn


Nam A - South Asia Informatics Technology Joint Stock Company - Apple Authorised Reseller
386, Nguyen Thi Minh Khai Street
Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City


Tel: +84 8 343896
Fax: +84 9 292 057
Email: asia-ct@nama.com.vn, namahcm@vnn.vn
Web: http://www.nama.com.vn


Nam A - South Asia Informatics Technology Joint Stock Company - Apple Authorised Reseller
126, Nguyen Van Linh Street
Thanh Khe District, Danang

Tel: +84 5 113835555
Fax:
Email: asia-ct@nama.com.vn, namahcm@vnn.vn
Web: http://www.nama.com.vn


Phong Vu Computer - Phong Vu Computer Technologies - Apple Authorised Reseller
264C nguyen Thi Minh Khai Street, District 3,
Ho Chi Minh City,


Tel: +848 9330762
Fax: +848 9330765
Email: lehongtuyen@vnn.vn
Web:


Thuan My Co. Ltd - Apple Authorised Rseller
90 NGUYEN CU TRINH STREET,
DIST. 1, HO CHI MINH CITY
Vietnam

Tel: +84 8 8389.164 +84 8 8389.165 +84 8 8389.166
Fax: +84 8 8389.165
Email: thuanmy-sales@hcm.fpt.vn
Web:


TNC Computer - Thanh Nhan Co. Ltd - Apple Authorised Reseller
174-176 Bui Thi Xuan Street, District 1,
Ho Chi Minh City,

Tel: +848 9250259
Fax: +848 9250140
Email: nvx@tnc.com.vn
Web:

10 records have been returned.

Viet Khoa - Viet Khoa Co - Apple Authorised Reseller
297 Nguyen Thien Thuat Street, District 3,
Ho Chi Minh city,


Tel: +848 4042264
Fax: +848 8358053
Email: vietkhoa297@hcm.fpt.vn
Web:


VTC - Van Tin Computers & Electronics (VTC) - Apple Authorised Reseller
118B, Bui Thi Xuan Street, District 1,
Ho Chi Minh City,


Tel: +848 9256664
Fax: +848 9256667
Email: vantincomputer@gmail.com
Web:


Vtecom - Apple Authorised Reseller
63 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi


Vietnam
Tel: +84 4 7346559
Fax: +84 4 7346560
Email: CUONGNC@ISTORE.COM.VN
Web:


D-Trend Co Ltd - Apple iPod authorised reseller
39 Nguyen Du Street, Hai Ba Trung District, Hanoi


Vietnam
Tel: +844 9446800
Fax: +844 9446799
Email: vu.hoang@d-trend.com
Web: http://www.d-trend.com


Astral Infotech Vietnam Limited (A Member of Thakral Group) - Apple Authorised Service Provider
256/2 Dien Bien Phu St.,
District 3, Ho Chi Minh City,
Vietnam

Tel: 848 932-2830
Fax: 848 932-2821
Email: support@thakralvn.com
Web:


Astral Infotech Vietnam Limited (A Member of Thakral Group) - Apple Authorised Service Provider
No 12 Lot 11A, Trung Yen St, Trung Hoa New Urban Are,
Cau Giay Dist, Hanoi
Vietnam

Tel: 84 - 4 - 783 1625
Fax: 84 - 4 - 783 1618
Email: support@thakralvn.com
Web:


FPT Service Informatic Company Ltd. - Apple Authorised Service Provider
1A - Yet Kieu Street - Hoan Kiem District
Hanoi,
Vietnam

Tel: (84) 4 9421792
Fax: (84) 4 9424866
Email:
Web: http://www.fdc.com.vn/


FPT Service Informatic Company Ltd. - Apple Authorised Service Provider
207/4 Nguyen Van Thu Street - District 1
HoChiMinh City
Vietnam

Tel: (84) 8 8248007
Fax: (84) 8 8248010
Email:
Web: http://www.fdc.com.vn/


KTC Co Ltd - Apple Authorised Service Provider
384 Ngyen Thi Minh Khai Str., Dist. 3,
Ho Chi Minh City


Tel: 84-8-834-1323
Fax: 84-8-832-2037
Email: support@ktc.com.vn
Web: http://www.ktc.com.vn


Mediafe JSC - Apple Authorised Service Provider
12B Chan Cam, Hoan Kiem district
Hanoi


Tel: +844 9380411
Fax: +844 9380410
Email: tuan.dang@mediafe.com.vn
Web: http://www.mediafe.com.vn


CÁI NÀO BOLD ĐẬM VÀ CÓ GẠCH ĐÍT THÌ CÁC BÁC MUỐN BẢO HÀNG BẢO TỎI THÌ GHI LẠI ĐỊA CHỈ NHÉ.

LIST ĐƯỢC TRÍCH TỪ WWW.APPLE.COM NGÀY 25/07/2008
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Biết đến HHVN đâu cuối năm 2006 do anh trai @tuanhung1433 rủ rê, rồi đâm nghiện, đến cuối năm 2007 mới có tgian đăng ký nick để tham gia đấu giá, chờ đâu thử thách tận 6 tháng mới được tham gia mở bài đấu.
mới đó mà nhanh thật, qu ...
Top