VIETGUYS chính thức ra mắt VIETGUYS 2.0 với tên mã V4

vietguys

NHẬP HỘI
- Sau một thời gian chuẩn bị và xây dựng một hệ thống SMS theo chuẩn riêng. VIETGUYS đã chính thức ra mắt VIETGUYS 2.0 với tên mã V4.

- VIETGUYS 2.0 tập trung vào việc đơn giản hóa các bước xây dựng một chương trình SMS.

- Tính năng nổi bật của VIETGUYS 2.0 chính là việc sắp xếp lại hệ thống theo mô hình 4 lớp. Mỗi lớp có những chức năng riêng, phục vụ chuyên dụng cho chức năng của lớp đó.

Lớp WUI (Web User Interface)
Lớp V4
Lớp SMPP server
Lớp Network


Một số hình ảnh tham khảo, xem tại đây.

Đăng ký sử dụng tại đây (miễn phí)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top