Vietmap cho palm pro

huuphuong.net

NHẬP HỘI
Em hiện đang xài palm pro, em có cài thử vietmap v17 cài ok nhưng em không biết cấu hình sao để vietmap nhận dữ liệu gps, anh nào biết hay đã từng cài rùi bày em với.........
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top