Vietmap cho palm pro

huuphuong.net

NHẬP HỘI
Em hiện đang xài palm pro, em có cài thử vietmap v17 cài ok nhưng em không biết cấu hình sao để vietmap nhận dữ liệu gps, anh nào biết hay đã từng cài rùi bày em với.........
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Top