ViMobi Fonts 3.0: Bộ font Tiếng Việt dùng đọc sách, báo, từ điển cho Treo, Palm OS5.x

dihuta

THÀNH VIÊN DANH DỰ
1. Mô tả

ViMobi Vietnamese Fonts for Palm OS 5.x là bộ font hoàn chỉnh hổ trợ cho các thiết bị dùng Palm OS 5.x có thể hiển thị được tiếng việt trong các ứng dụng.
 • Gồm 3 Bộ font Tiếng Việt
 • 26 fonts đẹp Tiếng Anh
 • Có thể dùng nhiều font khác nhau cho 1 ứng dụng
 • Tương thích TCVN3 ABC
 • Hổ trợ Từ điển, Sách, Báo
 • Small & Tiny Fonts
Hổ trợ
 • Sony Clie OS5 (TH, TJ, NZ, NX, VZ, UX,...)
 • Palm OS5 Hires (LIfeDrive, TX, T5, T3, T, Zire,...)
 • Palm OS5 LowRes
 • Treo 600, Treo 650
 • Palm OS5 hay mới hơn ...


`


(Hình ảnh Documents Go Go và Memo sau khi thiết lập ViMobi Vietnamese Fonts)
(Hình ảnh từ điển Roadlingua và phần mềm đọc sách báo iSilo for Palm sau khi thiết lập ViMobi Vietnamese Fonts)

2. Tính năng mới trong phiên bản 3.0
 • Dùng Fonts4OS5 cho tất cả các Palm dùng Palm OS 5.x (Kể cả Treo 600).
 • Hổ trợ hiển thị font Tiếng Việt cho cách ứng dụng trên Palm. Bao gồm các ứng dụng từ điển, các ứng dụng đọc eBook, các trình duyệt Web và các ứng dụng khác.
 • Các bộ font được thu gọn, dung lượng nhỏ.
 • Tương thích hoàn toàn với bảng mã TCVN ABC.
 • Cách dùng và cài đặt đơn giản hơn.
3. Chi tiết và download: www.vimobi.com
 

dihuta

THÀNH VIÊN DANH DỰ
redstar2331 said:
Bác cho em hỏi cái phần mềm này có hổ trỡ đọc tin nhắn SMS có tiềng Việt không vậy ?

Chào bác,
Như đã nói bên trên thì ViMobi Fonts chỉ hỗ trợ bảng mã TCVN ABC. Có nghĩa là nếu Tin nhắn mà ở bảng mã TCVN ABC thì đọc được (nhưng các tin nhắn từ các điện thoại thông thường không phải là ABC). Tương tự vậy nội dung các trang web Unicode cũng không thể hiển thị được.

Hiện nay ViMobi Fonts dùng để:
- Hiển thị Tiếng Việt cho từ điển, đọc sách báo
- Hiển thị Tiếng Việt để đọc 1ToBao PDA.

Và hiển thị Tiếng Việt cho các phần mềm, trang web khác dùng bãng mã TCVN ABC để hiển thị Tiếng Việt.
 

cuhiep

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Bác dihuta này
mấy cái font tiếng việt của bác xấu quá đi.
Đọc ebook không sướng.
Bác làm vài cái đẹp đẹp đi nào.
 

emgaixinhxinh

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
cuhiep said:
Bác dihuta này
mấy cái font tiếng việt của bác xấu quá đi.
Đọc ebook không sướng.
Bác làm vài cái đẹp đẹp đi nào.

Em thấy font đó đẹp lắm. Anh Hiệp nói sao á...
 

hung_mtuci

GẮN KẾT
Hi vọng
Tương thích hoàn toàn với bảng mã TCVN ABC
sẽ đỡ hơn khi đọc e-book tiếng việt trên palm. Lúc trc em có làm theo bài hướng dẫn của bác Dihuta về cách đọc e-book tiếng việt bằng mobilpoketReader với bảng mã BKHCM-1 thấy rất tiện lợi chỉ có đoi khi chữ cái Hoa nó nhận ko chuẩn lắm, thi thoảng thì lỗi font ở đôi chỗ.
Lời cuối cảm ơn bác vì đã có đóng góp nhiều cho người dùng palm của VN, em rất tiếc ko o VN để có cơ hội làm quên đc với bác. Nói thật là em rất phục bác với cả bác vietpalm :)
 

fptvn

GÂY DỰNG
@ dihuta

fptvn không tài nào làm hiển thị tiếng việt trên doc to go được.

bác dihuta hướng dẫn chút đi.

cái đoạn dưới đây là TCVN3 ABC mà em đã chuyển bằng unikey

20h tèi 3/3, C¬ quan c¶nh s¸t ®iÒu tra ®• tiÕn hµnh kh¸m xÐt nhµ riªng, b¾t giam nguyªn tr­ëng phßng kÕ ho¹ch PMU 18 Ph¹m TiÕn Dòng. ¤ng nµy bÞ khëi tè vÒ hµnh vi "®­a hèi lé" theo ®iÒu 289 Bé luËt h×nh sù.
Trong ngµy 3/3, Ph¹m TiÕn Dòng tiÕp tôc bÞ c¬ quan ®iÒu tra triÖu tËp ®Ó lµm râ c¸c nghi vÊn vÒ kinh tÕ cña PMU 18, ®Æc biÖt lµ nguån tiÒn nguyªn tæng gi¸m ®èc Bïi TiÕn Dòng sö dông c¸ ®é bãng ®¸ vµ viÖc PMU 18 cho m­în xe c«ng. Cuèi buæi chiÒu, C¬ quan ®iÒu tra ®• ra quyÕt ®Þnh khëi tè Ph¹m TiÕn Dòng vÒ téi "®­a hèi lé".

bảo đảm em đã cài font mobi 3.0 của bác và các ứng dụng chạy ngon lành, ngoại trừ doc to go thôi.

fptvn

,
,
,
 

dihuta

THÀNH VIÊN DANH DỰ
fptvn said:
@ dihuta

fptvn không tài nào làm hiển thị tiếng việt trên doc to go được.

bác dihuta hướng dẫn chút đi.

Để có thể hiển thị Tiếng Việt cho DocumetsToGo thì bác làm như trên là hoàn toàn chính xác, tuy nhiên còn thiếu 1 bước.

Bác vào menu File/References, bọ chọn "Enable Font Viewing", tùy chọn này cho phép Documents To Go sử dụng font custom cho tài liệu hiện hành (Arial, Tahoma, Times,...), bỏ chọn có nghĩa là mình sử dụng font hệ thống Vimobi...) như thế thì Tiếng Việt mới hiển thị được.


Chúc bác vui vẽ.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Đây là năm thứ 2 Covid.

Môi trường làm việc dẫn dắt e biết đến gã giang hồ Covid rất sớm, từ cái thời mà ít ai nghe đến nó T12/2019. Công việc đang yên đang lành nó nhảy vô thu tiền bảo kê 20% tháng.

1 năm trôi qua có những hoàn cảnh tham gia tiề ...
Top