Vista là 1 phiên bản copy từ MAc OsX ^_^

Các thớt khác của kdragon

Bài viết cần bạn xem thêm

Lazada Vietnam Master card on Monday