Voice chat cho PPC?

Jojo

GÂY DỰNG
Voice chat cho PPC?

Đã huynh nào xài Skype cho PPC chưa? Không hiểu sao ả O2 mini của muội không sign in được khi sync với PC, mặc dù duyệt web vẫn ngon lành, nó cứ báo “Unable to connect Skype network, pls check your network connetion”.
Bực wá đi. Rõ ràng có thằng nó xài iPAQ rx3715, sau khi disable WIFI, nó vẫn sign in ngon lành qua sync với PC mà? Có ai không? Giúp muội với!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top