Voice chat cho PPC?

Jojo

GÂY DỰNG
Voice chat cho PPC?

Đã huynh nào xài Skype cho PPC chưa? Không hiểu sao ả O2 mini của muội không sign in được khi sync với PC, mặc dù duyệt web vẫn ngon lành, nó cứ báo “Unable to connect Skype network, pls check your network connetion”.
Bực wá đi. Rõ ràng có thằng nó xài iPAQ rx3715, sau khi disable WIFI, nó vẫn sign in ngon lành qua sync với PC mà? Có ai không? Giúp muội với!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Hnay lướt HHVN, cứ hiện bảng thông báo nhỏ.
Cảm ơn HHVN. Cảm ơn đội ngũ Admin, Mod Quỳnh, Lan Anh, Lam Sơn, Sỹ Huy và Mod Nam,,,
Cũng luyến tiếc lắm.
Hẹn gặp a e ngày gần nhất
Hcm luôn Welcome nếu a e có dịp công tác ghé qua.
Alo Tín 0942261626 Bình ...
Top