Vui với các thương hiệu mạnh

Các thớt khác của Agassi

Hola

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Yves Saint Laurent (YSL): Yếu Sinh Lý:D ; Yêu Sẽ Lỗ:D
 

Toybox

HHVN - NHẬU CHÙA
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Lâu lắm mới thấy tay Ho lao xuất hiện nhể. dạo này đánh bắt xa bờ đâu đấy. xờ bam cái.
 

Agassi

THÀNH VIÊN DANH DỰ
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Hồi trứơc em thấy "chế" các hiệu xe như Honda, Toyota.... ai nhớ post lên cho vui :)
 

Agassi

THÀNH VIÊN DANH DỰ
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Thương hiệu không mạnh cũng... bị :D
TCL: Ta Cứ Lừa
VTB: Vui Tới Bến
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Biết đến HHVN đâu cuối năm 2006 do anh trai @tuanhung1433 rủ rê, rồi đâm nghiện, đến cuối năm 2007 mới có tgian đăng ký nick để tham gia đấu giá, chờ đâu thử thách tận 6 tháng mới được tham gia mở bài đấu.
mới đó mà nhanh thật, qu ...
Top