Webapp và website

mkford

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
1 Tháng tư 2007 lúc 09:52
#2
+ Website là một khái niệm rộng, nó được định danh bởi một domain name với một trang nội dung trên một địa chỉ được cấp trên Internet, hoặc mạng local.
+ Web Application thì như tên của nó, đó là các ứng dụng được triển khai trên môi trường Web....Ví dụ như một số trang bạn muốn tương tác phải cài các Add In, ActiveX vào web brower...

+ Web tĩnh đơn giản là các trang thông tin được nhập một cách cố định, không có tương tác với người dùng qua web brower để nhập xuất dữ liệu.

+ Web động là trang web có phần tương tác với người dùng có request từ người dùng sẽ có response tương ứng...kiểu như trang bán hàng điện tử vậy đó
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Lazada Vietnam Master card on Monday