WIFI của con Cingular 8525

2 Tháng sáu 2007 lúc 23:32
#1
có bác nào rành về cái wifi này không, em mới mua 1 con cingular 8525, vào wifi test thì báo ok nhưng khi vào trang web thì bắt phải nối với GPRS or 3GP có bác nào gặp trừong hợp như em xin chỉ giáo...
 

Bài viết cần bạn xem thêm

F4E30CFC-DA41-414F-A644-2E4F691004DC.jpeg

Cùng là 1 cục gỗ:
1 nửa làm thành tượng Phật.
1 nửa làm thành bậc thang.
+ Bậc thang không phục hỏi tượng Phật rằng :
“ Chúng ta vốn dĩ cùng là gỗ, tại sao người ta chà đạp tôi, nhưng lại sùng bái người ?!“
+ Tượng Phật t ...
Lazada Vietnam Master card on Monday