WIFI của con Cingular 8525

2 Tháng sáu 2007 lúc 23:32
#1
có bác nào rành về cái wifi này không, em mới mua 1 con cingular 8525, vào wifi test thì báo ok nhưng khi vào trang web thì bắt phải nối với GPRS or 3GP có bác nào gặp trừong hợp như em xin chỉ giáo...
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cộng đồng AI Challenge - bước tiến mới cho trí tuệ nhân tạo VN
Cộng đồng AI đã gắn kết với nhau bằng những nền tảng chia sẻ, thi đấu. Đây là bước đi nhỏ nhưng là điểm sáng để tạo ra những thành tựu lớn về trí tuệ nhân tạo trong ...
Lazada Vietnam Master card on Monday