Wifi For Palmon Treo650!!!! Help Me Please!!!!

thanhcuong

GẮN KẾT
CÓ BÁC NÀO ĐÃ THỬ WI-FI CHO CON TREO 650 CHƯA VẬY NÈ!!!! CHẠY CÓ OK KHÔNG VẬY BÁC!!! ĐƯỜNG TRUYỀN VÀ TỐC ĐỘ CỦA NÓ THẾ NÀO VẬY!!!!! VÌ TUI ĐANG CÓ Ý ĐỊNH SẮM 1 CON VỌC ĐÓ.
 

Ilovemypalm

GẮN KẾT

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top