win vista , dùng bản có thể thay đỏi dc workgroup , domain thế mà ko đổi sang domain