Win7codecs cập nhật thường xuyên

DHL

.: HHVN :.
GẮN KẾT
Tổng hợp các bộ mã hóa/giải mã tốt nhất từ tất cả các gói mã hóa/giải mã có tiếng.

Tạo bởi tác giả của gói Vista Codec Package. Trình cài đặt sẽ tự động loại bỏ các phiên bản gói mã hóa/giải mã khác khỏi máy tính của bạn trước khi cài đặt gói hoàn chỉnh mày. Bạn sẽ không cần phải thực hiện bất kì tinh chỉnh hay thay đổi nào mà vẫn có thể thưởng thức các nội dung đa phương tiện ngay tức thì. Windows Media Player và Windows 7 Media Center sẽ lập tức nhận diện mọi tập tin chơi được.

* Trang chủ

Thông tin:
Author: Shark007
Date: 2009-05-19
Size: 17.6 MB
License: Freeware
Requires: Win All


* Download Win7codecs tại đây
 

DHL

.: HHVN :.
GẮN KẾT
Re: Win7codecs
Win7codecs 1.2.0 (02/07/09)

Trình cài đặt sẽ tự động loại bỏ các phiên bản gói mã hóa/giải mã khác khỏi máy tính của bạn trước khi cài đặt gói hoàn chỉnh mày. Bạn sẽ không cần phải thực hiện bất kì tinh chỉnh hay thay đổi nào mà vẫn có thể thưởng thức các nội dung đa phương tiện ngay tức thì. Windows Media Player và Windows 7 Media Center sẽ lập tức nhận diện mọi tập tin chơi được.

Changes in Win7codecs 1.2.0 :
- updates Gabests filters to 1164
- update FFDshow to rev 3020
- add codec testing tool to MISC TAB
- previous version MUST be uninstalled​
Trang chủ

Kích cỡ: 17.7 MB

* Download Win7codecs
 

DHL

.: HHVN :.
GẮN KẾT
Re: Win7codecs

Windows 7 Codec Pack (Current Version: 2.0.0)

Package Components:
● DivX 7.2 Pro Video Codec.
● DivX h.264 Video (Decoder) Codec.
● DivX Web Player 1.5.0.52 browser plugin.
● XviD 1.2.1 VAQ Video (Encoder) Codec - Koepi's 04/12/08 Build.
● ffdshow Video Codec 20090804 Revision 3054 by clsid.
● Microsoft - Windows Media 9 Video Codec 9.0.1.369.
● On2 Technologies VP7 Video (Decoder) Codec 7.0.8.
● On2 Technologies VP6 Video Codec 6.4.2.
● Flash Video Splitter 1.2.908.

● AC3Filter 1.63b.
● AC3File 0.7b.
● Spdifer 0.3b.
● Core AAC Playback Filter 1.2.0.573 + AAC Parser Filter 1.1.0 By Tom Judd.
● Core Vorbis Playback Filter 1.1.0.79 + OGG Splitter 1.2.908 By Gabest.
● RadLight OFR Playback Filter 1.0.0.1 - for OptimFROG.
● Lame MP3 3.98.2 ACM Codec.
● DSP-worx Bass source filter 1.11.

● Haali Media Splitter 11/01/09 - For MP4, MKV, OGM and AVI container files.
● Matroska Source Splitter 1.2.908.
● RealMedia Source Splitter 1.2.908.
● MP4 Source Splitter 1.2.908.
● MPEG Source Splitter 1.2.908.
● AVI - AC3/DTS Converter + DTS/AC3 Source Filter By Gabest.

● VSFilter 2.39.5 - Subtitle Reader.
● CDXA Reader - Also known as Form 2 Mode 2 CD or XCD.
● GSpot Codec Information Appliance 2.70a.Size: 14.3MB
 

DHL

.: HHVN :.
GẮN KẾT
Re: Win7codecs

The Windows 7 Codec Pack has been created to make installing major codec's, filters, plug-ins and splitters a breeze. It's a simple to install package of audio and video codecs / filters / splitters used for playing back music and movie files. After installation you will be able to play 99.9% of files on the internet.

Also included in the package are a number of encoder codec's, allowing you to encode files in formats such as DivX. XviD, x264 and many more in your favourite encoding application. The package allows playback of almost every file type in existence, the only exceptions being commercial formats that require a special player.


The package is easy to install, while also offering advanced settings to the high end user:
• For simple installation select "Easy Installation".
• For advanced installation options select "Expert Installation".​
Special care has been taken to make the package:
• Play a huge variety of Audio/Video files.
• Free of conflicts.
• Cause minimal impact on system performance (Disk space used, registry entries and stability).
• Compatible in full with Microsoft Windows 7.​
Package Components:
● DivX 7.2 Pro Video Codec.
● DivX h.264 Video (Decoder) Codec.
● DivX Web Player 1.5.0.52 browser plugin.
● XviD 1.2.1 VAQ Video (Encoder) Codec - Koepi's 04/12/08 Build.
● ffdshow Video Codec 20090827 Revision 3063 by clsid.
● Microsoft - Windows Media 9 Video Codec 9.0.1.369.
● On2 Technologies VP7 Video (Decoder) Codec 7.0.8.
● On2 Technologies VP6 Video Codec 6.4.2.
● Flash Video Splitter 1.2.908.
● AC3Filter 1.63b.
● AC3File 0.7b.
● Spdifer 0.3b.
● Core Vorbis Playback Filter 1.1.0.79 + OGG Splitter 1.2.908 By Gabest.
● RadLight OFR Playback Filter 1.0.0.1 - for OptimFROG.
● Lame MP3 3.98.2 ACM Codec.
● DSP-worx Bass source filter 1.11.
● Haali Media Splitter 11/01/09 - For MP4, MKV, OGM and AVI container files.
● Matroska Source Splitter 1.2.908.
● RealMedia Source Splitter 1.2.908.
● MP4 Source Splitter 1.2.908.
● MPEG Source Splitter 1.2.908.
● AVI - AC3/DTS Converter + DTS/AC3 Source Filter By Gabest.
● VSFilter 2.39.5 - Subtitle Reader.
● CDXA Reader - Also known as Form 2 Mode 2 CD or XCD.
● GSpot Codec Information Appliance 2.70a.​
Homepage - Trang Chủ

Download (14.20 MB)
 

DHL

.: HHVN :.
GẮN KẾT
Re: Win7codecs

Windows 7 Codec Pack 2.2.0

Theo như trang chủ thì có những thay đổi sau:

Updated Media Player Classic Home Cinema to version 1.3.1311.0
* Updated Cyberlink MPEG-2 decoder to version 8.4.0.923
* Updated MediaInfo Lite to version 0.7.23
* Updated Codec Tweak Tool to version 4.0.0
* Added file association options for: The KMPlayer
* Moved speaker configuration to a separate page in the installer
* Moved thumbnail options to a separate page in the installer
* For 64-bit systems the thumbnail options have been moved to the 64-bit K-Lite Codec Pack
* Added option to use the DC-Bass Source filter for decoding .m4a files
* Minor changes and fixes

Download

\m/\m/\m/


 

tuannguyen1982

GÂY DỰNG
Re: Win7codecs

Đúng cái em đang tìm, dùng windows mà cứ phải cài thêm mấy cái chương trình lung tung để nghe nhạc xem film thì không thích. Em thích gọn nhẹ bằng Windows Media Player thôi.
 

DHL

.: HHVN :.
GẮN KẾT
Re: Win7codecs

Win7codecs 2.2.4 FinalAuthor: Shark007
Date: 2009-12-21
Size: 20.4 MB
License: Freeware
Requires: Win 7


Download:
MajorGeeks[SIZE=-3] - |USA|[/SIZE]
MajorGeeks[SIZE=-3] - |USA 2|[/SIZE]​
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Tình hình là mình có mua hàng pin bên nó, nó tả không chính xác làm mình chuyển khoản nó 100%, sau khi vừa ck xong & ngay 5 phút sau mình nhắn hỏi nó lại tình trạng pin, mới biết pin không đúng với yêu cầu mình cần mua & nói nó kh ...
Top