Windows 10 Digital Activation Program 1.3.6 | Active Windows 10 Bản quyền Kỹ thuật số vĩnh viễn

preregvn

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI

Windows 10 Digital Activation Program 1.3.6 | Active Windows 10 Bản quyền Kỹ thuật số vĩnh viễn

Digital License là gì?
Digital License (bản quyền số) là 1 loại bản quyền Windows được kích hoạt bằng Key Generic (key chuẩn của mỗi phiên bản Windows) kết hợp với thông số phần cứng của máy. Sau khi kích hoạt thành công, HWID (Hardware ID) của máy sẽ được lưu lại trong "Cơ sở dữ liệu" trên "Máy chủ kích hoạt" của Microsoft.

Sau này nếu cài lại cùng phiên bản Windows 10 trên máy đã từng kích hoạt Digital License và nếu thông số phần cứng không thay đổi (thay đổi cpu, ram, ổ cứng, ...) thì Windows sẽ tự động kích hoạt lại Digital License của máy đó khi bạn nhập đúng Key Generic và kết nối Internet.Không cần backup key, backup license, ... để tự active khi cài lại Win như những cách kích hoạt bản quyền khác.

Mới đây tác giả Ratiborus đã update phiên bản mới của công cụ active windows 10 tất cả phiên bản, hỗ trợ lấy bản quyền kĩ thuật số và bản quyền vĩnh viễn đối với các bản windows mới ra. Các bạn hãy cùng đón xem và làm theo để có thể tự active cho chiếc máy của mình một cách nhanh nhất nhé.

Phiên bản Windows kích hoạt bản quyền số vĩnh viễn (digital license):
 • Core (Home)
 • Home Single Language
 • Pro
 • Pro Education
 • Pro Workstation
 • Education
 • Enterprise
 • EnterpriseS (LTSB 2015/LTSB 2016)
 • EnterpriseS (LTSC 2019)
 • Server Standard 2016/2019
 • Server Datacenter 2016/2019
 • Server Solution 2016/2019


W10.Digital.Activation.Program.v1.3.6.Portable.rar - Fshare
W10.Digital.Activation.Program.v1.3.6.Portable.rar - Mediafire
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Chắc do đầu tư nhiều về các mảng truyền thông nên thường sẽ được để ý hơn
Top