Windows 7 - Những tính năng hữu ích – Ebook

SOPHIA.PHAM

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Nếu phần mềm đọc PDF thì vào thẳng website của Adobe, download bản Acrobat Reader 9.2 về cài đặt. Hiện tại thì đa số máy dùng Windows 7 là dòng 64 bit. Acrobat Reader 9.2 có bản 64 bits
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top