Windows 7 - Những tính năng hữu ích – Ebook

SOPHIA.PHAM

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Nếu phần mềm đọc PDF thì vào thẳng website của Adobe, download bản Acrobat Reader 9.2 về cài đặt. Hiện tại thì đa số máy dùng Windows 7 là dòng 64 bit. Acrobat Reader 9.2 có bản 64 bits
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top