Windows Password Reset 7.0 - Hỗ trợ tất cả các phiên bản Window

syhuy1977

Mod Ngang Ngược
Staff member
GÂY DỰNG


Windows Password Reset 7.0 is advanced Windows password recovery software to remove lost or forgotten Windows passwords, including administrator and user passwords. It's premium solution for Windows password recovery of any Windows versions, the latest Windows 7, Windows Vista, XP, 2008, 2003, 2000, and NT, etc. The program highlights itself with a wide compatibility of hardware configuration of any brands of laptop, desktop PCs and servers, etc.

It's easy to use it to remove Windows passwords of any length and complexity. Instead of recover the lost Windows passwords, the program is to remove the passwords directly for you, which bypasses the password recovery process, saving time. Provided your password is 8 characters with digits, letters, even special symbols like pond, asterisk, exclamation mark, dollar, wave and space, etc. the program will still remove it in an instant!

The password removing is super easy. You burn Windows Password Reset ISO image file onto a blank CD/DVD, boot the locked computer from the CD/DVD, launch the program, locate the user name and remove the password! The CD/DVD burning takes less than a minute while the password removing takes even less time.

The program is with the most robust features offering to-the-point solution to recover the target user password. It lets you select the Windows installation hard drive volume directly, displays all user names for you to locate the target one to remove its password. It's super easy to get hold of this Windows password recovery software, even you are new to the program and not familiar at all with the computer.

With this Windows password recovery tool at hand, there is no need to reinstall the OS in case the password is lost or forgotten or enter the password on the Windows Welcome screen, either, but simply click the user name to login Windows easily, leaving the password text box empty.


Windows Password Reset 7.0 khôi phục mật khẩu quản trị viên và người dùng bị mất cho bạn để đăng nhập vào Windows ngay lập tức mà không cần cài đặt lại hệ điều hành. Nó hỗ trợ để đặt lại mật khẩu của tất cả các phiên bản Windows, như Windows 7, Windows Vista, XP, 2008, 2003 và 2000, vv

bạn có thể Burn file iso vào 1 cd , sẽ làm việc trong quá trình khởi động và ngay lập tức đặt lại / loại bỏ hoặc mật khẩu tài khoản quản trị khác và thiết lập bảo mật Windows ngăn cản bạn đăng nhập


Các tính năng:
 1. # 100% tỷ lệ thành công
 2. # Tất cả các mật khẩu được thiết lập lại ngay lập tức
 3. # hỗ trợ Windows 7 mới, Vista, Vista SP1
 4. # hỗ trợ Tất cả các máy trạm Windows
 5. # Resets an toàn khởi động lựa chọn: mật khẩu khởi động hoặc khởi động khóa đĩa
 6. # Hiển thị tài khoản của admin
 7. # Resets mật khẩu người dùng
 8. # Resets mật khẩu quản trị tên miền
 9. # Hỗ trợ FAT16, FAT32, NTFS và hệ thống file NTFS5.
 10. # Hỗ trợ tất cả các loại đĩa cứng SATA, IDE và SCSI.
 11. # Làm việc trên tất cả các máy tính xách tay, máy tính để bàn và máy chủ với cấu hình phần cứng của bất kỳ lứa tuổi nào.
 12. # Có thể khởi động boot từ USB or CDROM !
Link: http://www.4shared.com/file/FlUVw3_X/Windows_Password_Reset_70.html
(ST)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Mình có mua nước hoa chiết của bạn này nhưng lâu ko nhận được hàng nên vào hòm thư để trao đổi, khi vào hòm thư thì không thấy cuộc trò chuyện với bạn đó nữa, ai gặp tình trạng này chưa ạ
Screenshot_20230106_213135_Chrome.jpg
...
Top