NỘP H/S Winner từ chối nhận hàng 15/07

Các thớt khác của minhvdp

minhvdp

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Chào các Mod HHVN

Em có tổ chức phiên đấu giá ngày 15/07
[TOÀN QUỐC] - vui vẻ - khởi điểm 0đ iPhone 8 64G còn đẹp | HANDHELD VIETNAM

Đã liên hệ Winner nhưng bác ấy từ chối nhận hàng. Nhờ các Mod vào xử lý giúp ạ!
Screenshot 2022-07-16 114721.png


Và em có thể tính bác bid giá tiếp theo là Winner hay phải tổ chức phiên đấu giá mới?

Thanks các Mod!
 

hanav3

GÂY DỰNG
Nếu bác tiếp theo có nhu cầu thì bác có thể để lại cho bác ấy, còn bác ấy không bắt buộc phải trở thành winner nếu không có nhu cầu nữa.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Chào các Mod HHVN

Em có tổ chức phiên đấu giá ngày 15/07
[TOÀN QUỐC] - vui vẻ - khởi điểm 0đ iPhone 8 64G còn đẹp | HANDHELD VIETNAM

Đã liên hệ Winner ...
Top