Wiseman v1.6E(mổi ngày 1 danh ngôn)Freeware Palm

Hungnhon

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
4 Tháng tám 2007 lúc 15:26
#1
Wiseman v1.6E (mổi ngày Palm hiển thị cho ta 1 danh ngôn) Freeware được người dùng bình chọn tới 5 sao.

Wiseman: là một chương trình chứa đựng finest các câu từ được từng nói bởi những nhân vật danh tiếng toàn cầu như: Churchill Winston, Einstain và nhiều hơn thế nữa.
Wiseman : Hàng ngày Palm sẽ cung cấp (nhắc) cho bạn một danh ngôn mới = tiếng Anh nhằm tạo cảm hứng và động lực làm việc...
Nó có rất nhiều câu trong cơ sở dữ liệu (tới 100Kb).

Tương thích: Palm OS 4 , 5 ; màn hình vuông ; chạy được trên cardLink tham khảo & download: www.freeware-palm.com
 
Lazada Vietnam Master card on Monday