WM2005 OS ROM for Himalaya có phiên bản mới đấy

sabaidee

GÂY DỰNG
WM2005 OS ROM for Himalaya
Written by buzz_lightyear
Tuesday, 19 July 2005
so here we go again...
1.60b.96 is out

well it's nothing special, but it was requested by many users out there.


Features:
Persistent OS root 14.5MB :eek:(
Program memory 96MB
Additional 32 Storage in RAM (RAM Disk32)

Please test it. It is just some kind of "interim" ROM, until we will be able to merge DOC into one single partition.

Download it here.
_http://buzzdev.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=124&Itemid=32

Đã ai up chưa, tôi đang down về, nhưng chậm quá
 

ngoctuan

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Tôi thấy bản này cũng chẳng hơn gì nhiều so với các bản trước cả! Vẫn lỗi tùm lum
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top