WMWifiRouter v1.6 Thêm nhiều cách chia sẻ Internet, đã hỗ trợ HD2

maianhtungsten

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Ngày hôm qua 18/12/2009 Morose Media đã có phiên bản cập nhật mới WMWifiRouter v1.6 cho bạn nhiều lựa chọn chia sẻ Internet từ thiết bị Windows Mobile của mình. Bạn có thể sử dụng mạng viễn thông GSM để chia sẻ Internet qua Wifi, Bluetooth, USB một cách đơn giản hơn bao giờ hết. Đặc biệt phiên bản mới này đã cải thiện thiết lập gói kết nối nhanh hơn phiên bản cũ 35%, hiển thị cửa sổ Popup thông báo, cải thiện giao diện để tương thích với Windows Mobile 6.5 và 6.5.x


Hỗ trợ thêm các thiết bị mới
  • HTC HD2
  • Samsung Omnia II
  • Samsung Omnia Pro B7320
  • Samsung Omnia Pro B7330
  • Samsung Omnia Pro / Qwerty B7610
  • Samsung B7620 / Giorgio Armani IIThông tin chi tiết bạn có thể xem tại http://global.wmwifirouter.com/features/
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top