Xào ROM (chọt Extended ROM ấy mà)

Hungdq3

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Chào các bác.

Mấy hôm nghe các bác ở trên diễn đàn này nói về vụ cook ROM, ngứa nghề quá mà không biết cách làm. theo dõi mãi cũng không có bác nào chỉ dẫn chi tiết về vụ này cả. Sau 2 ngày vật lộn Mò. tôi cũng đã làm thử được trên con Hai ét thân yêu.Xin chia sẻ lại để các bạn mới như tôi tránh được bước mò mẫm.

Đầu tiên thì cái Extended ROM này nó sẽ không tự hiện ra cho các bác vọc đâu, phải làm cho nó hiện ra đã:
- Các bác download file: xda-developers_Unlocker.CAB trên ftp://ftp.xda-developers.com/BlueAngel/ mật khẩu và username là xda về chạy trên PPC của mình. Trong phần Programs/sẽ xuất hiện thư mục Extrom Tools, trong đó có 4 files: hide, lock, unhide, unlock. Các bác chọt vào unhide và unlock, Restart lại máy và mở RescoExplore lên, lúc này trong máy đã hiện ra thư mục Extended_ROM.

Sau khi cài đặt default. trong phần Extended_ROM chỉ còn có hơn 6Mb để các bác thả các file CAB và EXE vào máy, hơi hẻo, nhưng đừng lo, cứ bình tĩnh, các bác hãy kiểm tra thư mục Storage thì sẽ thấy thư mục này có tới hơn 43Mb trống (cài vô sờ tư nhé).

Chép toàn bộ những phần mềm mà các bác hay dùng. chú ý file cài đặt dạng CAB hoặc EXE nhé (những phần mềm nào phải cài qua PC thì cũng đừng lo, cứ chạy nó trên PC như thường, rồi vào trong ProgrameFiles-Của PC, dĩ nhiên- tìm các thư mục có tên phần mềm đó chọn file CAB, copy vào PPC là xài tốt) vào trong thư mục Storage.

Phù, đã đi được nửa đường rồi.

Vào thư mục Extended_ROM copy file Config.txt ra destop để chỉnh. Mở file này ra, các bác sẽ thấy các lệnh chạy các file cài đặt lần đầu tiên khi máy khởi động lại sau khi HardReset.

Các lệnh: EXEC: /******.exe để chạy file EXE.
Lệnh : CAB: / ******.CAB để chạy file CAB
Lệnh : RST: Reset để khởi động lại máy cho các cài đặt có hiệu lực.

Cứ mỗi file các bác copy vào Extended_ROM hoặc Storage thì các bác phải thêm một dòng lệnh.
CAB: \Extended_ROM\*******.CAB
hoặc
CAB: \Storage\*********.CAB
với ******** là tên đầy đủ có cả . , vv.. của file cài đặt.

(Mở RescoExplorer lên chọn Option chon thẻ Browser bỏ chọn Hide file extension sẽ thấy được tên file đầy đủ).

Tham khảo Config.txt của tôi:

EXEC:\Extended_ROM\TPDisable.exe
CAB: \Extended_ROM\BA_Album_WWE.CAB
CAB: \Extended_ROM\BA_CallerID_wwe.cab
CAB: \Extended_ROM\BA_MIDI561.CAB
CAB: \Extended_ROM\BA_OEM_PA_Remove_WiFi_Logo_WWE.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\BA_OEM_AudioGW.CAB
CAB: \Extended_ROM\BA_Version_131.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\BA_cm_rm_map_o2_v3.CAB
CAB: \Extended_ROM\ClearVue2.4.386_WWE.CAB
CAB: \Extended_ROM\Java_V10.1.2.49_BA_WWE_0901_unremovable.CAB
CAB: \Extended_ROM\MMS_v2.0.0.13_BA_WWE_0903.CAB
CAB: \Extended_ROM\VideoMMSB12_BA.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2UK_AP_09212004_BA_1.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2UK_Button9_WWE.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2UK_Connection_Setting.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2UK_Hide_WLan_message.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2UK_PIE_homepage.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2UK_Regional_TimeZone.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2UK_RingTone.sa.CAB
EXEC:\Extended_ROM\TPEnable.exe
CAB: \Extended_ROM\TotalCmd.arm.CAB
CAB: \Extended_ROM\dsp_en.cab
CAB: \Extended_ROM\Button9.CAB
CAB: \Extended_ROM\vansu.ARM.CAB
CAB: \Extended_ROM\PPCTimesNewRomance.CAB
CAB: \Extended_ROM\PPCTahoma.CAB
CAB: \Extended_ROM\PPCMSSansSerif.CAB
CAB: \Storage\PPCCourierNew.cab
CAB: \Storage\PPCGeorgia.cab
CAB: \Storage\PPCPalatino.cab
CAB: \Storage\PPCVerdana.cab
CAB: \Storage\DialerSkin_Portrait_091104.sa.CAB
CAB: \Storage\DialerSkin_Landscap_091104.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\VNKbrd.ARM.CAB
CAB: \Extended_ROM\Unlocker.CAB
CAB: \Storage\Explorer.ARMv4.CAB
CAB: \Storage\MobiPocket.arm.CAB
CAB: \Storage\msreader_arm.cab
CAB: \Storage\1-Calc.sa.CAB
CAB: \Storage\Dzodzo.ARM.CAB
CAB: \Storage\Kinkin.CAB
CAB: \Storage\Chinese chess.CAB
CAB: \Storage\Bass_treble.CAB

File nào được viết tên trước thì sẽ chạy trước, vì thế ngoài viêc bỏ bớt một số file trong Extended_ROM nguyên bản, hãy cố gắng sắp xếp cho các fonts chữ tiếng Việt được cài trước, Việt nam Keyboard cài sau rồi đến MicrosoftReader, PocketReader và các phần mềm khác (Việt nam Keyboard bắt buộc phải cài sau fonts chữ tiếng Việt).

Sau đó Save lại. Copy thả đè lên file Config.txt cũ trong Extended_ROM.
Mở Extrom Tools lên chạy lại hai file Lock và hide. SoftReset lần nữa. Thế là các bác đã Cock xong ROM rồi đó. Ngoại trừ Backup Contact phải làm thủ công, các bác khỏi lo bị HardReset mất chương trình.
 

ppc_admin

THÀNH VIÊN DANH DỰ
Cảm ơn bạn đã chia sẻ!

Có điều nếu bạn sử dụng chức năng tìm kiếm của diễn đàn với từ khóa Extended_ROM, thì sẽ có kha khá thông tin để đỡ phải MÒ vất vả thế.
 

hmcp3005

GÂY DỰNG
Hungdq3 said:
Chào các bác.

Mấy hôm nghe các bác ở trên diễn đàn này nói về vụ cook ROM, ngứa nghề quá mà không biết cách làm. theo dõi mãi cũng không có bác nào chỉ dẫn chi tiết về vụ này cả. Sau 2 ngày vật lộn Mò. tôi cũng đã làm thử được trên con Hai ét thân yêu.Xin chia sẻ lại để các bạn mới như tôi tránh được bước mò mẫm.

Đầu tiên thì cái Extended ROM này nó sẽ không tự hiện ra cho các bác vọc đâu, phải làm cho nó hiện ra đã:
- Các bác download file: xda-developers_Unlocker.CAB trên ftp://ftp.xda-developers.com/BlueAngel/ mật khẩu và username là xda về chạy trên PPC của mình. Trong phần Programs/sẽ xuất hiện thư mục Extrom Tools, trong đó có 4 files: hide, lock, unhide, unlock. Các bác chọt vào unhide và unlock, Restart lại máy và mở RescoExplore lên, lúc này trong máy đã hiện ra thư mục Extended_ROM.

Sau khi cài đặt default. trong phần Extended_ROM chỉ còn có hơn 6Mb để các bác thả các file CAB và EXE vào máy, hơi hẻo, nhưng đừng lo, cứ bình tĩnh, các bác hãy kiểm tra thư mục Storage thì sẽ thấy thư mục này có tới hơn 43Mb trống (cài vô sờ tư nhé).

Chép toàn bộ những phần mềm mà các bác hay dùng. chú ý file cài đặt dạng CAB hoặc EXE nhé (những phần mềm nào phải cài qua PC thì cũng đừng lo, cứ chạy nó trên PC như thường, rồi vào trong ProgrameFiles-Của PC, dĩ nhiên- tìm các thư mục có tên phần mềm đó chọn file CAB, copy vào PPC là xài tốt) vào trong thư mục Storage.

Phù, đã đi được nửa đường rồi.

Vào thư mục Extended_ROM copy file Config.txt ra destop để chỉnh. Mở file này ra, các bác sẽ thấy các lệnh chạy các file cài đặt lần đầu tiên khi máy khởi động lại sau khi HardReset.

Các lệnh: EXEC: /******.exe để chạy file EXE.
Lệnh : CAB: / ******.CAB để chạy file CAB
Lệnh : RST: Reset để khởi động lại máy cho các cài đặt có hiệu lực.

Cứ mỗi file các bác copy vào Extended_ROM hoặc Storage thì các bác phải thêm một dòng lệnh.
CAB: \Extended_ROM\*******.CAB
hoặc
CAB: \Storage\*********.CAB
với ******** là tên đầy đủ có cả . , vv.. của file cài đặt.

(Mở RescoExplorer lên chọn Option chon thẻ Browser bỏ chọn Hide file extension sẽ thấy được tên file đầy đủ).

Tham khảo Config.txt của tôi:

EXEC:\Extended_ROM\TPDisable.exe
CAB: \Extended_ROM\BA_Album_WWE.CAB
CAB: \Extended_ROM\BA_CallerID_wwe.cab
CAB: \Extended_ROM\BA_MIDI561.CAB
CAB: \Extended_ROM\BA_OEM_PA_Remove_WiFi_Logo_WWE.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\BA_OEM_AudioGW.CAB
CAB: \Extended_ROM\BA_Version_131.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\BA_cm_rm_map_o2_v3.CAB
CAB: \Extended_ROM\ClearVue2.4.386_WWE.CAB
CAB: \Extended_ROM\Java_V10.1.2.49_BA_WWE_0901_unremovable.CAB
CAB: \Extended_ROM\MMS_v2.0.0.13_BA_WWE_0903.CAB
CAB: \Extended_ROM\VideoMMSB12_BA.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2UK_AP_09212004_BA_1.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2UK_Button9_WWE.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2UK_Connection_Setting.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2UK_Hide_WLan_message.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2UK_PIE_homepage.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2UK_Regional_TimeZone.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2UK_RingTone.sa.CAB
EXEC:\Extended_ROM\TPEnable.exe
CAB: \Extended_ROM\TotalCmd.arm.CAB
CAB: \Extended_ROM\dsp_en.cab
CAB: \Extended_ROM\Button9.CAB
CAB: \Extended_ROM\vansu.ARM.CAB
CAB: \Extended_ROM\PPCTimesNewRomance.CAB
CAB: \Extended_ROM\PPCTahoma.CAB
CAB: \Extended_ROM\PPCMSSansSerif.CAB
CAB: \Storage\PPCCourierNew.cab
CAB: \Storage\PPCGeorgia.cab
CAB: \Storage\PPCPalatino.cab
CAB: \Storage\PPCVerdana.cab
CAB: \Storage\DialerSkin_Portrait_091104.sa.CAB
CAB: \Storage\DialerSkin_Landscap_091104.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\VNKbrd.ARM.CAB
CAB: \Extended_ROM\Unlocker.CAB
CAB: \Storage\Explorer.ARMv4.CAB
CAB: \Storage\MobiPocket.arm.CAB
CAB: \Storage\msreader_arm.cab
CAB: \Storage\1-Calc.sa.CAB
CAB: \Storage\Dzodzo.ARM.CAB
CAB: \Storage\Kinkin.CAB
CAB: \Storage\Chinese chess.CAB
CAB: \Storage\Bass_treble.CAB

File nào được viết tên trước thì sẽ chạy trước, vì thế ngoài viêc bỏ bớt một số file trong Extended_ROM nguyên bản, hãy cố gắng sắp xếp cho các fonts chữ tiếng Việt được cài trước, Việt nam Keyboard cài sau rồi đến MicrosoftReader, PocketReader và các phần mềm khác (Việt nam Keyboard bắt buộc phải cài sau fonts chữ tiếng Việt).

Sau đó Save lại. Copy thả đè lên file Config.txt cũ trong Extended_ROM.
Mở Extrom Tools lên chạy lại hai file Lock và hide. SoftReset lần nữa. Thế là các bác đã Cock xong ROM rồi đó. Ngoại trừ Backup Contact phải làm thủ công, các bác khỏi lo bị HardReset mất chương trình.

Cám ơn bác đã chia xẻ cho anh em.
Bác cho mình hỏi tí chút: Đối với những soft k co file .cab mà chỉ có file setup thôi thì làm cách nào để có được file .cab của nó?
Như bác nói cứ chạy nó trên PC như thường, rồi vào trong Program Files (Của PC) tìm các thư mục có tên phần mềm đó là có file .cab. Mình đã thử chỉ có 1 vài soft là có còn đa số là k có file .cab này. Bác có gặp trường hợp này k?
Thanks.
 

philipshero

người lính
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
hmcp3005 said:
Cám ơn bác đã chia xẻ cho anh em.
Bác cho mình hỏi tí chút: Đối với những soft k co file .cab mà chỉ có file setup thôi thì làm cách nào để có được file .cab của nó?
Như bác nói cứ chạy nó trên PC như thường, rồi vào trong Program Files (Của PC) tìm các thư mục có tên phần mềm đó là có file .cab. Mình đã thử chỉ có 1 vài soft là có còn đa số là k có file .cab này. Bác có gặp trường hợp này k?
Thanks.

Nếu tìm trong Program Files mà không thấy thì vào tiếp Microsoft ActiveSync (nằm trong Program Files luôn) sẽ thấy.
 

hmcp3005

GÂY DỰNG
philipshero said:
Nếu tìm trong Program Files mà không thấy thì vào tiếp Microsoft ActiveSync (nằm trong Program Files luôn) sẽ thấy.
Cám ơn bạn nhiều, mình đã thấy chúng nó rùi, sáng mai sẽ lấy ra cho bằng hết.
 

felixx_do

NHẬP HỘI
Minh` dang xai` O2 IIi.Co' 1 lan hard reset tu nhien no' hien len cai' Extended Rom (vi` minh` cancel cai' O2 Active luc' dang install).Vo trong do' thay' co' nhieu` soft qua' troi`,nhung minh` ko hieu gi` ve` cai' vu. nay` het'.vi` vay ko dam' so` vo.Ban nao` giai thich' cho minh` hieu voi.Cac' softs ay' de lam` gi?Va` no' co' tu dong install vao` PPC cua minh` hay ko?
 

phuongsfc

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Hi!
Hình như o2i chưa làm được món này đâu. Tôi hiện nay đang muốn lắm mà chưa được.
 

Hungdq3

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Cám ơn ppc_admin nhé. Tôi cũng vừa search thử, thêm được kha khá cái knowless nữa, biết thế trước kia đỡ phải mò. tuy vậy hi vọng để lại được chút kinh nghiệm Xương máu để anh em đỡ gặp phải khó khăn như mình.
 

ADMKZ

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
O2 mini co choi dc k?

O2 mini có làm được vụ này không để tôi thử
à mà cái này nếu làm thì là với mục đích gì thế nhỉ?

cám ơn
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Biết đến HHVN đâu cuối năm 2006 do anh trai @tuanhung1433 rủ rê, rồi đâm nghiện, đến cuối năm 2007 mới có tgian đăng ký nick để tham gia đấu giá, chờ đâu thử thách tận 6 tháng mới được tham gia mở bài đấu.
mới đó mà nhanh thật, qu ...
Top