Xây dựng hoạt cành 2D với Macromedia Flash

Các thớt khác của support

support

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
8 Tháng mười hai 2007 lúc 14:54
#1
Disc 1
Mã:
http://rapidshare.com/files/74877279/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_1.part1.rar
http://rapidshare.com/files/74879267/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_1.part2.rar
http://rapidshare.com/files/74881499/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_1.part3.rar
http://rapidshare.com/files/74882938/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_1.part4.rar

Disc 2
Mã:
http://rapidshare.com/files/74885141/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_2.part1.rar
http://rapidshare.com/files/74887300/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_2.part2.rar
http://rapidshare.com/files/74888595/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_2.part3.rar

Disc 3
Mã:
http://rapidshare.com/files/74891070/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_3.part01.rar
http://rapidshare.com/files/74893286/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_3.part02.rar
http://rapidshare.com/files/74900181/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_3.part03.rar
http://rapidshare.com/files/74902422/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_3.part04.rar
http://rapidshare.com/files/74904919/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_3.part05.rar
http://rapidshare.com/files/74907275/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_3.part06.rar
http://rapidshare.com/files/74909853/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_3.part07.rar
http://rapidshare.com/files/74912503/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_3.part08.rar
http://rapidshare.com/files/74914889/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_3.part09.rar
http://rapidshare.com/files/74915911/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_3.part10.rar
 

Bài viết cần bạn xem thêm

1529018838601.png

Tất nhiên chúng ta đều biết rằng Mozilla chính là công ty đã khai sinh ra trình duyệt web nổi tiếng Firefox. Gần đây họ đang thử nghiệm một trình duyệt web thế hệ mới gọi là Scout. Công cụ này có một thứ ...
Lazada Vietnam Master card on Monday