Xây dựng hoạt cành 2D với Macromedia Flash

Các thớt khác của support

support

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
8 Tháng mười hai 2007 lúc 14:54
#1
Disc 1
Mã:
http://rapidshare.com/files/74877279/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_1.part1.rar
http://rapidshare.com/files/74879267/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_1.part2.rar
http://rapidshare.com/files/74881499/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_1.part3.rar
http://rapidshare.com/files/74882938/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_1.part4.rar

Disc 2
Mã:
http://rapidshare.com/files/74885141/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_2.part1.rar
http://rapidshare.com/files/74887300/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_2.part2.rar
http://rapidshare.com/files/74888595/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_2.part3.rar

Disc 3
Mã:
http://rapidshare.com/files/74891070/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_3.part01.rar
http://rapidshare.com/files/74893286/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_3.part02.rar
http://rapidshare.com/files/74900181/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_3.part03.rar
http://rapidshare.com/files/74902422/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_3.part04.rar
http://rapidshare.com/files/74904919/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_3.part05.rar
http://rapidshare.com/files/74907275/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_3.part06.rar
http://rapidshare.com/files/74909853/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_3.part07.rar
http://rapidshare.com/files/74912503/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_3.part08.rar
http://rapidshare.com/files/74914889/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_3.part09.rar
http://rapidshare.com/files/74915911/Xay_Dung_Hoat_Canh_2d_Flash_8_Disc_3.part10.rar
 

Bài viết cần bạn xem thêm

mua chứ, có điều kiện mua hết :))
Lazada Vietnam Master card on Monday