XDAIIs-asia đã có rom mới 1.40 (Bản chính thức)

bad

<b><font color="blue">Bad is very Bad</font></b>
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Paste cái thông tin ra đây cho bà con xem qua vậy.
Introduction

Since the launch of Xda IIs, a few enhancements have been made to the device. This System Software Upgrade consolidates all enhancements into a single ROM upgrade. O2 encourages Xda IIs users to upgrade their devices to this system software.

English ROM
ROM: 1.40.00 WWE
Date: 03/10/05
Radio: 1.12.00
Protocol: 1337.42
ExtROM: 1.40.923 WWE
MMS: 2.0.0.21
BT: 1.0.0 Build 3900

You can check the core software versions running on your device by going Start > Settings > System tab > Device Information.

WHAT'S NEW?


New features - Windows Media Player 10, support MP3 ringtone, manual band selection
Latest updates on Microsoft Windows Mobile - Microsoft AKU(*) release 2.6 for Windows Mobiles 2003 Second Edition
MMS client - MMS client upgraded to 2.0.0.21 with improvements in interoperability
Radio software - Tested in major operators network in Asia. Improvements on GRPS and GSM performance.
New and updated operator network settings ¡V New additional operator settings for CTM (Macau), Orange (Thailand), Peoples (Hong Kong) and Sun Cellular (Philippines)
Resolutions to known issues
Radio will no longer automatically switched Off after Autoconfig with specific steps
Optus Zoo - CSD Line Type set to 9600 bps (v.32) and Non-transparent
Vodafone - the GPRS session will no longer be disconnected automatically if there is no data transfer for 3 min
Occasion call volume fluctuates when in move
Fixed failure in MTSMS during SDCCH handover
Fixed hang when trying to xbackup to a write protected SD card

REQUIREMENTS BEFORE UPGRADE

Microsoft Windows 2000 or XP with ActiveSync 3.7.1 or later. Other operating systems are NOT supported and may result in damages to your devices.

SPECIAL NOTES

1. All data and applications will be lost. Please backup data before the installation. Reinstallation of
third-party applications will be required.
2. Once being installed, previous ROM cannot be restored. Should problems happen during or after the
installation, the device may require servicing in O2 service centres.

PRECAUTIONS:

1. Make sure battery power of your device is fully charged
2. Reset your device and close all running applications prior to upgrade
3. Restart your PC and close all applications prior to upgrade
4. Connect directly to the USB port of your PC. Using a USB hub may affect ROM upgrade process
5. Do not interrupt the ROM upgrade process
6. Do not use other applications on your PC during the ROM upgrade

(*) AKU = Adaptation Kit Update

Disclaimer

This software is distributed without warranty. Please read the EULA carefully for terms and conditions. O2 is not liable for any personal data loss on the product during the installation of this utility.
 

hung_ng

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Ko có pass để down, trên xda-developer thì chậm như sên, bác nào có up lên cho anh em xài với. Cảm ơn trước.
 

caohungvn

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Đang lúc định cài lại máy thì có bản ROM mới phê qua đi mát.

@Hung_ng: lấy pass em trên đó mà sài:
caohung1985
Pass: 123456
 

TuanHA

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Hay quá, các bác up đi rồi có gì thông báo cho anh em biết với nhé. Nếu bản này không bị lỗi NO SOUND, NO BUGS thì tuyệt vời quá
 

TuanHA

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Thôi em chả đợi nữa tự mình làm chuột bạch thí nghiệm cho nhanh.

Up ROM bằng laptop cho nó đỡ sợ mất điện giữa chừng :D

20 nữa em sẽ làm báo cáo các bác về ROM mới.

Xin hết ạ :D
 

caohungvn

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Đã load về và cài... nhưng chỉ biết phát biểu một câu => Buồn và bực
Load về cài cứ đến 95% Update EXT coi như treo luôn con PC điên hết cả người... làm đi làm lại 3 lần đều bị thì ra trong lúc Update mở các chương trình khác nên nó treo luôn PC khi up EXT đến 95% => không mở nữa ngồi đợi xem sao....

Sau khi cài OK hết tất cả .... bắt đầu mở ra test tưởng là ROM do O2 cung cấp chắc đồ xịn chứ không nhứ mấy bác "buôn lậu" trên xda-developers ai dè... vẫn thế Theme mặc định lại còn xấu hơn nữa ... màu nhạt thếch mở WMP10 ra nghe sau đó tắt đi coi như câm luôn tưởng sao chứ thế này cho về vườn luôn... đang bực cóc thèm up lại ROM cũ nữa ... điên hết cả người.... khuyên các bác đừng up cho mất công nữa nhé

Đã mở EXT_ROM ra kiểm tra ... nhiều kinh khủng: 15,3Mb hic hic ... có lẽ phải up lên để anh em ngiên cứu thôi ... đang gửi vào hòm mail theo chữ ký của em ... các bác nào thích nghiên cứu thì lấy về nhé hic hic
 

caohungvn

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
;Remark
[Default]
CAB: \Extended_ROM\CAB-Customization-BlueAngel-O2ASIAWWE-19May05.reg.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2_default_140921.sa.CAB
EXEC:\Extended_ROM\UpdateStartMenu.exe
RST: Reset

[1O1O]
CAB: \Extended_ROM\CAB-Customization-BlueAngel-O2ASIA1010-19May05.CAB
CAB: \Extended_ROM\1O1O_ALL_140921.sa.CAB
RST: Reset

[3-DUALBAND-]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\CAB-Customization-BlueAngel-O2ASIA3DualBand-19May05.CAB
CAB: \Extended_ROM\3-DUALBAND_ALL.sa.CAB
RST: Reset

[AIS]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\CAB-Customization-BlueAngel-O2ASIAAIS-19May05.CAB
CAB: \Extended_ROM\AIS_ALL_100104.CAB
RST: Reset

[Celcom]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\CAB-Customization-BlueAngel-O2ASIACelcom-19Mayr05.CAB
CAB: \Extended_ROM\Celcom_ALL.sa.CAB
RST: Reset

[ChungHwa Telecom]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\CAB-Customization-BlueAngel-O2ASIACHT-19May05.CAB
CAB: \Extended_ROM\CHT_ALL.sa.CAB
RST: Reset

[CTM]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\CAB-Customization-BlueAngel-O2ASIAMacauCTM-19May05.CAB
CAB: \Extended_ROM\Macau_CTM_ALL_131922.sa.CAB
RST: Reset

[DiGi]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\CAB-Customization-BlueAngel-O2ASIADiGi-19May05.CAB
CAB: \Extended_ROM\DiGi_ALL.sa.CAB
RST: Reset

[DTAC]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\CAB-Customization-BlueAngel-O2ASIADTAC-19May05.CAB
CAB: \Extended_ROM\DTAC_ALL_100104.CAB
RST: Reset

[Globe]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\CAB-Customization-BlueAngel-O2ASIAGlobe-19May05.CAB
CAB: \Extended_ROM\Globe_ALL.sa.CAB
RST: Reset

[IM3]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\CAB-Customization-BlueAngel-O2ASIAIM3-19May05.CAB
CAB: \Extended_ROM\IM3_ALL_01.sa.CAB
RST: Reset

[M1]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\CAB-Customization-BlueAngel-O2ASIAM1-19May05.CAB
CAB: \Extended_ROM\M1_ALL.sa.CAB
RST: Reset

[Maxis]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\CAB-Customization-BlueAngel-O2ASIAMaxis-19May05.CAB
CAB: \Extended_ROM\Maxis_ALL.sa.CAB
RST: Reset

[New World Mobility]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\CAB-Customization-BlueAngel-O2ASIANewWorld-19May05.CAB
CAB: \Extended_ROM\New_World_ALL_122104.sa.CAB
RST: Reset

[One2Free]
CAB: \Extended_ROM\CAB-Customization-BlueAngel-O2ASIAOne2Free-19May05.CAB
CAB: \Extended_ROM\One2Free_ALL_140922.sa.CAB
RST: Reset

[Optus]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\CAB-Customization-BlueAngel-O2ASIAOptus-19May05.CAB
CAB: \Extended_ROM\Optus_ALL_140921.CAB
RST: Reset

[Orange Thailand]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\CAB-Customization-BlueAngel-O2ASIATHOrange-19May05.CAB
CAB: \Extended_ROM\TH_Orange_ALL_131922.sa.CAB
RST: Reset

[Peoples]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\CAB-Customization-BlueAngel-O2ASIAHKPeoples-19May05.CAB
CAB: \Extended_ROM\Peoples_MMS_ConnectVia_140921.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\HK_Peoples_ALL_140921.sa.CAB
RST: Reset

[ProXL]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\CAB-Customization-BlueAngel-O2ASIAXLMMS-19May05.CAB
CAB: \Extended_ROM\ProXL_ALL.sa.CAB
RST: Reset

[Satelindo]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\CAB-Customization-BlueAngel-O2ASIASatelindo-19May05.CAB
CAB: \Extended_ROM\Satelindo_ALL.sa.CAB
RST: Reset

[SingTel]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\CAB-Customization-BlueAngel-O2ASIASingTel-19May05.CAB
CAB: \Extended_ROM\SingTel_ALL_100104.CAB
RST: Reset

[Smart]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\CAB-Customization-BlueAngel-O2ASIASmart-19May05.CAB
CAB: \Extended_ROM\Smart_ALL_100104.CAB
RST: Reset

[SmarTone]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\CAB-Customization-BlueAngel-O2ASIASmarTone-19May05.CAB
CAB: \Extended_ROM\SmartTone_ALL.sa.CAB
RST: Reset

[StarHub]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\CAB-Customization-BlueAngel-O2ASIAPostStarHub-19May05.CAB
CAB: \Extended_ROM\StartHub_ALL.sa.CAB
RST: Reset

[StarHub Prepaid]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\CAB-Customization-BlueAngel-O2ASIAPreStarHub-19May05.CAB
CAB: \Extended_ROM\StartHub_Prepaid_ALL.sa.CAB
RST: Reset

[Sun Cellular]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\CAB-Customization-BlueAngel-O2ASIASun-19May05.CAB
CAB: \Extended_ROM\PH_Sun_ALL_131922.sa.CAB
RST: Reset

[Sunday]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\CAB-Customization-BlueAngel-O2ASIASunday-19May05.CAB
CAB: \Extended_ROM\Sunday_ALL.sa.CAB
RST: Reset

[Telkomsel]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\CAB-Customization-BlueAngel-O2ASIATelkomsel-19May05.CAB
CAB: \Extended_ROM\Telkomsel_ALL_100104.CAB
RST: Reset

[Telstra]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\CAB-Customization-BlueAngel-O2ASIATelstra-19Mayr05.CAB
CAB: \Extended_ROM\TelStra_ALL.sa.CAB
EXEC:\Extended_ROM\SetMyFavorites.exe
RST: Reset

[Vodafone Australia]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\CAB-Customization-BlueAngel-O2ASIAVodafoneAU-19May05.CAB
CAB: \Extended_ROM\Vodafone_GPRS.CAB
CAB: \Extended_ROM\Vodafone_Australia_ALL.sa.CAB
EXEC:\Extended_ROM\SetDefNetwork_Vodafone-GPRS Settings.exe
RST: Reset
 

philipshero

người lính
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Theo như giới thiệu thì cái ROM này có thể set MP3 làm ringtones. Caohung cho hỏi làm cái đó nằm trong ROM hay trong ExtRom vậy?
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Chắc do đầu tư nhiều về các mảng truyền thông nên thường sẽ được để ý hơn
Top