XDAIIs với super sim

23 Tháng sáu 2007 lúc 10:21
#1
Trước đây tôi sử dụng WM 2003 máy XDAIIs nhìn thấy đủ danh bạ 1,2,3 trong danh bạ chính của super sim.
Bây giờ sử dụng XDAIIs với WM2005. Lắp super sim vào, máy chỉ nhận dạng được danh bạ 1, không thấy được danh bạ 2, 3 trong danh bạ chính của super sim. Có cách nào để XDAIIs WM2005 nhìn thấy toàn bộ danh bạ không? nhờ các anh chị chỉ giúp.

Nguyenhai63@yahoo.com
 
Lazada Vietnam Master card on Monday