Xin các cao thủ về Macro trong Microsoft word 2007 chỉ giúp

phuan

NHẬP HỘI
mình muốn viết một chương trình trên word 2007 sử dụng macro cho phép thêm các sản phẩm, giá của sản phẩm vào một mẫu đơn hàng(sau khi thêm các giá trị nó được sắp xếp tăng dần), xóa tất cả đơn hàng, loại một sản phẩm của đơn hàng, thay đổi tên người dùng của đơn hàng (yêu cầu sử dụng phím tắt cho macro),
Với mẫu đơn hàng như sau:
Tên sản phẩm Giá tiền
A $5
B $10
Tổng sản phẩm là: 2 Tổng giá tiền là: $15
Người bán: Nguyễn Quang AXin các cao thủ chỉ giúp cách làm. Xin cảm ơn rất nhiều !.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top