xin chỉ giúp nơi sữa ống kính (lens)

Các thớt khác của xkingbirdx

kyochan

NHẬP HỘI
em biết 1 chỗ, ở cửa nam ý, khi bác đi từ nguyễn thái học lên rẽ vào phố đình ngang rồi rẽ trái, khi chưa đến đèn xanh đèn đỏ, nhìn bên tay phải có 1 hàng bán máy ảnh, vào hỏi anh Thọ ( cửa hàng này còn có 1 địa chỉ nữa ở hàng trống nhưng mà em không nhớ chính xác ) bác có thể đến nếu ở hànội
 

tunglam

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
em biết 1 chỗ, ở cửa nam ý, khi bác đi từ nguyễn thái học lên rẽ vào phố đình ngang rồi rẽ trái, khi chưa đến đèn xanh đèn đỏ, nhìn bên tay phải có 1 hàng bán máy ảnh, vào hỏi anh Thọ ( cửa hàng này còn có 1 địa chỉ nữa ở hàng trống nhưng mà em không nhớ chính xác ) bác có thể đến nếu ở hànội
Bác ý ở trong Tp HCm cơ mà bác, nếu ở HN thì em tín nhiệm nhất số 8 Vọng Đức, em sửa ở đó lâu năm rùi
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Telecommunications specialists are experts involved in the designing of video, data and voice communication systems. They possess a vast understanding of a company's tec ...
Top