Xin chỉ giúp phần mềm

bathanh72

Bình Thường Thôi
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Mình có máy quay phim loại sử dụng DVD 1,4GB bây giờ mình muốn ghi ra DVD loại 4,7GB. Bây giờ mình muốn copy ra DVD loại 4,7GB thì ba cái 1,4GB tương đương với 1 DVD 4,7GB vậy có cách nào để ghi ba DVD 1,4GB vào một DVD 4,7GB không ? với điều kiện đầu máy DVD phải đọc được Thanks
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top