Xin cho biết giá máy ảnh này

Các thớt khác của anyone
27 Tháng tám 2007 lúc 18:05
#1
Mọi người định giá bộ máy này giúp mình :
- 1 máy chụp hình Fujifilm S7000, co gắn đồ chống bụi
- 1 đèn flash Nikon SB-28
- 1 len Digital Optics dùng chụp Macro, có dòng chữ xung quanh "Digital Optics Japan 0.45X Pro High Definition With Macro"
- 1 len Professional Digital, có dòng chữ xung quanh "Digital High Definition 2.0X Super Telephoto Lens"
Cảm ơn mọi người đã giúp.
 

chaunghe

BÁC SỸ
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
28 Tháng tám 2007 lúc 11:01
#4
Mọi người định giá bộ máy này giúp mình :
- 1 máy chụp hình Fujifilm S7000, co gắn đồ chống bụi
- 1 đèn flash Nikon SB-28
- 1 len Digital Optics dùng chụp Macro, có dòng chữ xung quanh "Digital Optics Japan 0.45X Pro High Definition With Macro"
- 1 len Professional Digital, có dòng chữ xung quanh "Digital High Definition 2.0X Super Telephoto Lens"
Cảm ơn mọi người đã giúp.
Định thử nhé . Sai đừng trách .
- 1 máy chụp hình Fujifilm S7000, co gắn đồ chống bụi : 250USD
- 1 đèn flash Nikon SB-28 : 40USD
- 1 len Digital Optics dùng chụp Macro, có dòng chữ xung quanh "Digital Optics Japan 0.45X Pro High Definition With Macro" : 25USD
- 1 len Professional Digital, có dòng chữ xung quanh "Digital High Definition 2.0X Super Telephoto Lens" : 25USD .

Tổng cộng : 250 + 40 + 25 +25 = 340USD
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Google đang triển khai bản cập nhật liên quan đến việc vuốt từ bên trái và nhấn vào tùy chọn Messages để mở ra một số khả năng mới.

Theo đó, thay vì phải thực hiện một cuộc gọi đến cửa hàng kiểm tra và xem liệu ở đó có ...
Lazada Vietnam Master card on Monday