Xin Data cho vnPhoneDiretory

Lasder

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Ai có data của Yên bái và mấy tỉnh phía bắc làm ơn cho mình xin được hok?
Dùng vnPhone lâu roài mờ chờ mãi hem có data tỉnh của mình, chán!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top